IPA prekogranični program Hrvatska – Srbija 2007.-2013.

0
SHARE

 Objava javnog poziva za prijavu projektnih prijedloga IPA Prekogranični program Hrvatska-Srbija 2007.-2013. Javni poziv za prijavu projektnih prijedloga 2007. i 2008.  Referentna oznaka objave: EuropeAid/128862/M/ACT/IPA

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva (Agencija za regionalni razvoj, po akreditaciji) Republike Hrvatske i Delegacija Europske komisije u  suradnji s Ministarstvom financija u Republici Srbiji potražuje projektne prijedloge za dodjelu bespovratnih sredstava na temu promicanja prekogranične suradnje između Hrvatske i Srbije u Hrvatskoj i Srbiji u sklopu financijske pomoći iz IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007.-2013. Projektni prijedlozi trebaju se odnositi na jedan od navedenih ciljeva: promicanje poslovne suradnje, povećanje prekogranične razmjene dobara, razvijanje mobilnost tržišta rada, razvoj prekograničnih institucija za istraživanje i razvoj (RDI) i zajedničko gospodarsko planiranje, poticanje razvoja turizma na osnovi prekograničnog regionalnog identiteta i prirodnih i kulturnih dobara prekograničnog područja, zaštitita i očuvanje prirodnih dobara prekograničnog područja poduzimanjem zajedničkih mjera i povećanjem javne svijesti, te promicanje dobrosusjedskih prekograničnih odnosa između lokalnih zajednica.
 
Potpuna dokumentacija za prijavu projektnih prijedloga dostupna je za preuzimanje na sljedećim internetskim stranicama: http://www.mrrsvg.hr, http://www.evropa.gov.rs , http//www.croatia-serbia.com, http://www.delscg.ec.europa.eu/code/navigate.php?Id=1, http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm.
 
Rok za predaju projektnih prijedloga je 16. listopad 2009. godine. (u slučaju osobne isporuke rok dostave je u 16:00 sati po srednjoeuropskomvremenu istoga dana). Informativni dani povodom ovog Javnog  poziva za prijavu projektnih prijedloga održat će se u Hrvatskoj i u Srbiji. Vrijeme i mjesto održavanja informativnih dana bit će objavljeni na http://www.mrrsvg.hr, http://www.evropa.gov.rs i   http://www.croatia-serbia.com
 

Službene stranice IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Srbija: www.croatia-serbia.com