Home [konkursi] PRAKSA U CzRKu

PRAKSA U CzRKu

56
0

 Pogledajte sva 4 oglasa i odaberite
PRAKSA – PR AKTIVNOSTI

 • Opis: Pomoć u promotivnim aktivnostima, učešće na info deskovima, sajmovima obrazovanja i zapošljavanja
 • Promocija ciljeva i usluga Centra, komunikacija sa fakultetima, studentskim domovima i sl.
 •  Komunikacija sa medijima, pomoć u realizaciji media plana CzRK-a
 • Kreiranje arhive i registra press cliping-a
 • Kreativno pisanje tekstova o Centru i za Centar

za sada bez honorara uz mogućnost angažovanja na budućim projektima Centra

na kraju prakse, praktikant dobija potvrdu o obavljenoj praksi u Centru

Uslovi:

 • studenti svih fakulteta Univerziteta u Beogradu

 • motivisanost

 • spremnost za učenje

 • fleksibilnost

 • komunikativnost

 • spremnost za rad u timu

 • MS Office

Potrebna dokumenta:

 • CV, motivaciono pismo

 • Kratak esej „Kako povećati vidljivost Centra među studentskom populacijom“

Prijave dostaviti na centar@razvojkarijere.bg.ac.rs sa naznakom: PR aktivnosti CzRK

Rok za prijavu – 01. 09. 2009.

 

PRAKSA – PROGRAMI INFORMISANJA I EDUKACIJE


Opis:

 • ažuriranje i prikupljanje informacija o konkursima, aktuelnim dešavanjima

 • kontaktiranje sa studentskim organizacijama i fakultetima; kancelarijama za mlade

 • pomoć u organizovanju radionica i predavanja, priprema promotivnog materijala, evaluacionih formulara i formulara za registraciju, kontaktiranje sa predavačima

 • priprema najave i najava za radionice CzRK-a

za sada bez honorara uz mogućnost angažovanja na budućim projektima Centra

Na kraju prakse, praktikant dobija potvrdu o obavljenoj praksi u Centru

Uslovi:

 • studenti svih fakulteta Univerziteta u Beogradu

 • motivisanost

 • spremnost za učenje

 • fleksibilnost

 • komunikativnost

 • spremnost za rad u timu

 • MS Office

Potrebna dokumenta:

 • CV,

 • motivaciono pismo

Prijave dostaviti na centar@razvojkarijere.bg.ac.rs sa naznakom: PIE CzRK

Rok za prijavu – 01. 09. 2009.

PRAKSA – PROJEKTI CZRK-A

Opis:

 • Praćenje onkursa za projekte; ažuriranje baze mogućih donatora i projektnih ideja

 • Komunikacija sa potencijalnim donatorima

 • Sastavljanje dopisa; organizovanje i realizacija sastanaka, „follow up“ aktivnosti

 • Pomoć pri apliciranju za projekte, učešće u sastavljanju i prikupljanje potrebne dokumentacije

za sada bez honorara uz mogućnost angažovanja na budućim projektima Centra

Na kraju prakse, praktikant dobija potvrdu o obavljenoj praksi u Centru

Uslovi:

 • dobre komunikacijske sposobnosti (pregovaračke)

 • spremnost za rad u timu

 • znanje engleskog jezika

 • dobre organizacione sposobnosti

 • MS Office

 • studenti završnih godina Univeziteta u Beogradu

 • motivisanost

Potrebna dokumenta:

 • CV

 • motivaciono pismo

Prijave dostaviti na centar@razvojkarijere.bg.ac.rs sa naznakom: Projekti CzRK

Rok za prijavu – 01. 09. 2009.

 

 

PRAKSA – NEFORMALNO ISPITIVANJE „TRŽIŠTA“

Opis:

 • učešće u implementaciji i unapređenju marketing plana Centra

 • dizajn, priprema upitnika za različita ispitivanja potreba poslodavaca i studenata

 • praćenje aktuelnih dešavanja, istraživanja i projekata u oblasti zapošljavanja mladih i drugih tema relevantnih za oblast razvoja karijere

 • praćenje rezultata saradnje sa poslodavcima, fakultetima, studentima…

za sada bez honorara uz mogućnost angažovanja na budućim projektima Centra

na kraju prakse, praktikant dobija potvrdu o obavljenoj praksi u Centru

Uslovi:

 • studenti svih fakulteta Univerziteta u Beogradu

 • motivisanost

 • komunikativnost

 • spremnost za rad u timu

 • poznavanje spss, MS Office-a

Potrebna dokumenta:

 • CV, motivaciono pismo

Prijave dostaviti na centar@razvojkarijere.bg.ac.rs sa naznakom: NIT CzRK

Rok za prijavu – 01. 09. 2009.