Home [konkursi] KONKURS za odabir grada/opštine u kojoj će biti sprovedeno razvijanje LAP-a za...

KONKURS za odabir grada/opštine u kojoj će biti sprovedeno razvijanje LAP-a za mlade

63
0

 Grupa "Hajde da…", uz finansijsku podršku Balkan Trust for Democracy, Olof Palme International Center-a, SIDA-e i Fonda za otvoreno društvo realizuje projekat „Kancelarije za mlade-stubovi omladinske participacije i aktivnog građanstva“ i u okviru njega raspisuje: KONKURS za odabir grada/opštine u kojoj će biti sprovedeno razvijanje Lokalnog Akcionog Plana za mlade

Cilj projekta

Cilj projekta „Kancelarije za mlade-stubovi omladinske participacije i aktivnog građanstva“ je izgradnja unutrašnjih kapaciteta lokalnih kancelarija za mlade i osnaživanje zainteresovanih za njihovo osposobljavanje u vođenju procesa razvoja lokalnog akcionog plana za mlade. Ovaj projekat nudi konkretizaciju koraka u sprovođenju politike za mlade na lokalnom nivou, davanjem podrške novouspostavljenim Kancelarijama za mlade i pomoć u kreiranju lokalnog akcionog plana za mlade. Na taj način,  Grupa "Hajde da.."  želi da ovim projektom promoviše praksu aktivnog učešća kancelarije za mlade u procesu donošenja odluka. Pored toga, projekat promoviše proces razvoja politike za mlade, bazirane na činjenicama, istraživanjima potreba mladih i javnom mnjenju.

U ovom trenutku, u okviru ovog projekta, realizuje se razvoj LAPa u Opštinama Savski venac i Obrenovac (više informacija o procesu razvoja LAPa u obe opštine, možete naći na sajtu dveju opština ili na sajtu Grupe "Hajde da…")

O konkursu

U skladu sa ciljevima projekta, Grupa "Hajde da…" raspisuje konkurs za razvoj Lokalnog akcionog plana za mlade u jednoj opštini/gradu u Srbiji. Ovaj javni konkurs je raspisan kako bi sve opštine/gradovi imale jednake mogućnosti da budu uključene.

Pravo učešća na Konkursu imaju sve opštine i gradovi koji žele da pokrenu stratešku brigu za mlade u svojoj zajednici i koji na navedene adrese i u navedenom roku dostave popunjeni Upitnik koji se nalazi u prilogu.

Popunjen, potpisan i pečatiran Upitnik dostaviti na e-mail adresu: hajdeda@eunet.rs  i na: Grupa "Hajde da…", Knez Danilova 12/84, 11000 Beograd, najkasnije do 20.08.2009. godine. Selekciona komisija, sastavljena od predstavnika donatora, omladinskog NVO sektora i lokalnih samouprava, doneće odluku o izboru lokalne zajednice na sastanku dana 28.08.2009. godine, o čijoj odluci ćete biti obavešteni u roku od tri dana.

Kriterijum za odabir opštine/ grada biće  kvantitativne i kvalitativne  ocene:

1. odnosa zajednice prema lokalnom razvoju i strateškom planiranju

2. delovanje organa i mehanizama za aktivno učešće mladih u donošenju odluka

3. delovanje mehanizama građanskog društva u lokalnoj zajednici

4. kompetencije predloženog/ne koordinatora/ke procesa

Više informacija o projektu (primer ugovora koji će biti potpisan sa opštinama/gradovima,  kao i upitnik) možete preuzeti ovde

kao i na telefon 011 3240 425 ili na e-mail: suzana@hajdeda.org.rs

 

O Grupi "Hajde da…"

Grupa "Hajde da.." već 10 godina uspešno funkcioniše u Srbiji, gde, izmedju ostalog, radi na razvoju i sprovođenju strateške brige o mladima, od lokalnog do međunarodnog nivoa. Projekti u oblasti omladinske politike poslednje dve godine doveli su do osnaživanja lokalnih samouprava i Kancelarija za mlade, umrežavanja i osnaživanje organizacija mladih i za mlade, izdavanja priručnika "Na TI sa lokalnom Kancelarijom za mlade"… Pored toga, Grupa "Hajde da…" je  Kontakt tačka za Program Evropske Unije "Mladi u akciji" : www.mladiuakciji.rs