Home [akcija] Umetnička radionica

Umetnička radionica

70
0

 Obrenovac
Kancelarija za mlade u saradnji sa Marijom Kućan i Minom Aleksić tokom avgusta meseca organizuje program – Umetnička radionica. Nudimo kreativnu delatnost kao alternativu isključivo materijalnom pojmanju stvarnosti… Pratimo individualna interesovanja svakog pojedinca, u obzir dolaze razni vidovi slobodnog umetničkog izražavanja, uključujući sliku, crtež, fotografiju, skulpturu, kolaž – asamblaž, video rad, performans, pokret, land art…
Planirana su i predavanja (uz slideshow i projekcije) uglavnom o umetnosti 20. veka i trenutnim dešavanjima na svetskoj umetničkoj sceni u cilju edukacije, informisanosti, približavanja umetnosti i novih ideja mladima. Predavanja u skladu sa željama učesnika.  
 
Rad sa mladim ljudima koji podstiče njihovu kreativnost, pruža im priliku da budu u prijatnom okruženju u kome ne postoji evidentni autoritet, ne postoji ocenjivanje, vrednovanje, isticanje i nagrađivanje boljih, niti kažnjavanje lošijih. Mladi ljudi uče da stvaraju u grupi, da poštuju ljude iz svog okruženja, da poštuju prirodu i svoje telo. Da prihvataju razlike među ljudima i da nauče da uvažavaju druge.  
Kreativan rad podstiče maštu, putem neverbalnog, slobodnog izražavanja daje mladima priliku da bolje razumeju sebe i da se bolje sporazumeju. Takođe pruža i mogućnost za jednu novu i svežu tačku gledišta iz koje mlad čovek posmatra izazove svakodnevice.  
 
Kreativna aktivnost ima pristup čulnom svetu slika, zvukova, mirisa i dodira, čime stupa u kontakt sa preverbalnom istorijom u svakom od nas, do koje je inače teško doći isključivo verbalnim putem….  
Vođene idejom da umetnost nije nedostupna insistiramo na najpristupačnijem materijalu. Razlog pomenutog jeste da se izbegne predrasuda da je umetnost skupa i iz tog razloga nepristupačna. Učesnicima ukazujemo i na ideju da umetnošću može da se bavi svako, radovi učesnika radionica će biti izloženo što putem konkretnih izložbi što putem medija štampe – razglednica, printova radova sa radionica na raznim odevnim predmetima, itd.  
 
Radionice su naravno besplatne i održavće se tokom avgusta 2009. godine ili u dogovoru sa učesnicima.  
 

 
 

 Fotografije sa prethodnih radionica  
 

 
Info i prijave u Kancelariji za mlade, 0118724025 ili kzm.obrenovac@yahoo.com