Home [njuz] Upisna groznica od 20. juna

Upisna groznica od 20. juna

84
0

 Skupština Vojvodine je, posle višemesečnog kašnjenja, odobrila predložene upisne kvote Novosadskog univerziteta, na kome će ove godine biti mesta za 8.524 brucoša.  Poskupljenje školarina na Medicinskom fakultetu nije odobreno, ali su studije na Pravnom poskupele za 6.000, a na Građevinskom i Pedagoškom za 5.000 dinara. Upisna groznica počeće 20. juna kada počinje predaja dokumenata na Akademiji umetnosti i trajaće sve do 15. jula.

Na fakultetima Novosadskog univerziteta prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih studija na teret države i pokrajine mogu da upišu 4.662 studenta. Prvu godinu osnovnih strukovnih studija u visokim školama moći će da se upiše 1.163 studenta na budžetu, a najznačajnija novina je da će Visoku školu za obrazovanje vaspitača u Vršcu na budžet moći da upiše i 10 studenata na romskom jeziku.

Iako je Medicinski fakultet tražio povećanje školarina za studente integrisanih studija farmacije i stomatologije sa 160.000 na 180.000 dinara, pokrajinske vlasti to nisu odobrile. Poskupljenje za 6.000 dinara odobreno je Pravnom fakultetu, a poskupljenje za 5.000 dinara Građevinskom i Pedagoškom fakultetu.

Najviše brucoša primiće Fakultet tehničkih nauka, gde će na većini studijskih programa upisati između 100 i 200 studenata, a najmnogoljudniji program elektrotehnike i računarstva primiće 360 brucoša.
Predlog FTN-a da povećaju broj studenata na budžetu za 50 pokrajinske vlasti nisu prihvatile, ali su odobrene nove cene studija, pa su svi smerovi osim arhitekture pojeftinili za 10.000 dinara.

Najveća konkurencija pri upisu već godinama je na Akademiji umetnosti, gde na jedno mesto konkuriše i više od pet maturanata. Po popularnosti slede veterina na Poljoprivrednom, stomatologija i farmacija na Medicinskom, psihologija i engleski na Filozofskom, kao i turizam i hotelijerstvo na Prirodno-matematičkom.

Prvi konkursni rok za upis studenata na fakultete Univerziteta u Novom Sadu trajaće od 20. juna do 15. jula. Kao i ranijih godina, Akademija umetnosti otvara upisni ciklus, a predaja dokumenata zakazana je za 20. jun, dok će se na ostalim fakultetima dokumenta biti preuzimana između 22. i 24. juna.

Kandidati bi trebalo da podnesu overene fotokopije svedočanstava i diplome, a originale predaju na uvid. Neophodni su još izvodi iz matične knjige rođenih, prijavni list i potvrda o prijavi na konkurs koji se prodaju uz informatore u skriptarnici svakog fakulteta. Neophodno je poneti i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita. Prijemni ispiti će se na Akademiji održavati od 22. juna do 1. jula, a na ostalim fakultetima od 25. do 29. juna.

Preliminarni rezultati upisa biće okačeni na fakultetima između 28. juna i 2. jula, a konačne rang-liste biće poznate 5. i 6. jula. Jedino će Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja sve završiti poslednjeg dana juna tako da će već 1. jula započeti upis. Na ostalim fakultetima, upis će se trajati od 7. do 15. jula.

Kalendar upisa

Akademija fakulteti
Predaja dokumenata 20. jun 22-24. jun
Prijemni ispiti 22. jun – 1. jul 25-29. jun
Preliminarne liste 2. jul 28-30. jun
Konačne rang-liste 6. jul 30. jun – 5. jul
Upis 7. jul 6-15. jul

Izvor: Blic