Home [akcija] Kancelarija za mlade – Grad Beograd

Kancelarija za mlade – Grad Beograd

87
0

 Kancelarija za mlade je posebna organizaciona jedinica Gradske uprave grada Beograda  koja u skladu sa članom 73. Odluke o Gradskoj upravi („Sl. list grada Beograda“, broj 51/08) vrši poslove koji se odnose na: organizovani pristup problemima mladih; promovisanje rada sa mladima; pružanje podrške mladima u saradnji sa obrazovnim i kulturnim institucijama, Nacionalnom službom za zapošljavanja, organizacionim jedinicama Gradske uprave, nevladinim organizacijama, kroz aktivno uključivanje mladih u društvene tokove i njihovo informisanje; neformalno obrazovanje mladih; pružanje logističke podrške u realizaciji projekata mladih; kreiranje modela volonterskih radnih kampova; obezbeđivanje jednakog položaja mladih u društvu; podsticanje i vrednovanje dostignuća mladih u raznim oblastima; unapređivanje mogućnosti za kvalitetno organizovanje slobodnog vremena mladih; unapređenje bezbednosti mladih; pripremu akcionog plana politike za mlade grada; koordinaciju rada kancelarije za mlade na teritoriji grada i druge poslove u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade Republike Srbije.

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD BEOGRAD
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Kancelarija za mlade

Masarikova 5/XIV
tel. 011/30 61 426;
e-mail: mladioffice@beograd.gov.rs
web: www.beograd.rs