Home [akcija] aktivnosti Kzm Pancevo

aktivnosti Kzm Pancevo

61
0

 Pancevo
Kancelarija za mlade garad Pančeva sprovodi projekat „Hoću da znam!?“- Istraživanje o obrazovnim potrebama mladih u Vojvodini“ pod pokroviteljstvom Sekretarijata za omladinu i sport IV AP Vojvodine. Istraživanje ima za cilj dobijanje preciznih podataka o kvantitetu i kvalitetu prepoznatih i neprepoznatih obrazovnih potreba

kod mladih a koji će biti korišćeni za unapređenje obrazovne ponude, afirmacije i promocije celoživotnog učenja i neformalnih oblika obrazovanja. Istraživanje će biti obavljeno na reprezentativnom uzorku od 1000 mladih uzrasta od 14-30 godina starosti sa teritorije južnobanatskog i srednje banatskog okruga putem anketiranja. Rezultati istraživanja biće objavljeni u štampanoj publikaciji, web stranicama i promovisani na javnim prezentacijama  početkom septembra.