Home [akcija] „Želim i mogu“- ciklus radionica u KZM

„Želim i mogu“- ciklus radionica u KZM

59
0

 Obrenovac
KO? Udruženje građana ALTERO (Asocijacija za lični trening, edukaciju, razvoj i osnaživanje) ŠTA? Realizuje prvi ciklus od 6 edukativnih, interaktivnih radionica. GDE? U prostorijama Kancelarije za mlade Obrenovac, KADA? Tokom juna i jula meseca 2009. godine, jednom nedeljno (termini će biti dogovoreni sa učesnicima). KAKO?
Projekat “Želim i mogu” je podržala Opština Obrenovac i obuhvata osim ovog; još jedan ciklus od 9 radionica, koje će započeti realizaciju u septembru.

ZA KOGA?
Učesnici radionica će biti mladi (i svi oni koji se tako osećaju) iz Obrenovca,

ZAŠTO?
• Da biste stekli nova znanja, veštine, preispitali stavove,
• Da biste dobili mogućnost da sarađujete sa drugim mladim ljudima, angažujete se na projektima i doprinesete pozitivnim društvenim promenama.

O ČEMU?
Prvih 6 radionica su:

1. Identitet
2. Osnovi komunikacije
3. Konstruktivno rešavanje konflikata
4. Ljudska prava
5. Stereotipi i predrasude
6. Diskriminacija

Kratak opis radionica:

1. Identitet

Tema prve radionice, kojom ćemo otvoriti ciklus od 6 interaktivnih, edukativnih radionica, jeste identitet.
Tokom rada bavićemo se pitanjima kao što su:
Ko sam ja? Kako vidim sebe, kako me drugi vide? Koje su moje uloge u društvu i šta to za mene znači?…

Ciljevi ove radionice su: međusobno upoznavanje učesnika, otkivanje šta je to što određuje nas i naš položaj u društvu, pokušaj da pronađemo sličnosti i da razumemo različitosti između ljudi…

2. Osnovi komunikacije

Na drugoj radionici ćemo razgovarati o komunikaciji, o prednostima dobre komunikacije.
Pitanja na koje ćemo odgovoriti su:
Kako komuniciramo? Koje vrste komunikacije postoje i koju mi najčešće koristimo? Da li smo vešti u komunikaciji sa drugima i da li nas ljudi uvek razumeju?…

Ciljevi ove radionice su da se upoznamo sa vrstama komunikacije, sa prednostima dobre komunikacije, da otkrijemo kako možemo da unapredimo naše veštine komunikacije…

3. Konstruktivno rešavanje konflikata
Konflikti su svakodnevna pojava koju ne treba ignorisati, već posmatrati kao događaje sa kapacitetom za pozitivnu promenu.
Neka pitanja: Kako vladati sobom u konfliktnim situacijama? Koje su korisne veštine u rešavanju konflikata? Kako da obe strane budu zadovoljne rešenjem?
Ciljevi: Razvijanje svesti o važnosti rada na samom sebi, kao i razvijanje pozitivnog odnosa prema drugima, što su dve suštinske komponente koje čine veštinu rešavanja konflikata.

4. Ljudska prava
Izraz „ljudska prava“ se svakodnevno koristi, ipak, koliko poznajemo i razumemo ovaj koncept?
Pitanja koja ćemo postaviti su: Kako razumemo ljudska prava ? Koja sve prava zovemo ljudskim pravima ? Koje su vrednosti u osnovi ljudskih prava ? Kako se štite ljudska prava ?
Cilj je upoznavanje sa čitavim korpusom ljudskih prava i diskusija o njima.

5. Stereotipi i predrasude
Stereotipi i predrasude su svakodnevna pojava na koju često i ne obraćamo pažnju, a mogu drastično uticati na naše odnose sa ljudima.
Pitanja: Čemu služe stereotipi i predrasude ? Koja je razlika između stereotipa i predrasuda ? Na osnovu čega zaključujemo o ljudima oko nas?
Ciljevi: Prepoznavanje stereotipa i predrasuda kod sebe i ljudi oko sebe i smanjenje njihovog delovanja na međuljudske odnose

6. Diskriminacija
Pitanja: Šta je diskriminacija? Koje vrste diskriminacija postoje? Prema kome su usmerene? Kako se boriti protiv diskriminacije?
Ciljevi: Definisati pojam diskriminacije i napraviti jasnu razliku izmedju pojma diskriminacije i njemu srodnih pojmova. Razviti svest o važnosti prepoznavanja diskriminacije kod sebe i kod drugih i eventualno, želju za lokalnim delovanjem u vezi sa ovom pojavom.

Na kraju ciklusa će biti obezbeđeni Sertifikati NVO ALTERO o učestvovanju, za sve teme koje budete slušali.

Ukoliko vas ove teme zanimaju i želite da učestvujete na radionicama, pošaljite svoje podatke sa naznakom:

Prijava za ciklus radionica “Želim i mogu”

Prijava treba da sadrži sledeće podatke:

1. Ime i prezime:
2. E-mail adresa:
3. Kontakt telefon:
4. Obrazovanje: (škola i razred; fakultet, smer i godina)…
5. Tvoja motivacija za učešće:

Na e-mail: altero.bg@gmail.com do 05. juna 2009.