Home [akcija] AKTIVNO MENJAMO SVET I SAJAM OPTIMIZMA

AKTIVNO MENJAMO SVET I SAJAM OPTIMIZMA

33
0

 Valjevo
Konferencija i sajam mladih se realizuju po prvi put u našem gradu u okviru projekta „Reaktor – emisija pozitivne energije i aktivizma mladih", a čiji je cilj da utiče na unapređenje položaja mladih kroz niz aktivnosti usmerenih na podizanje nivoa njihove informisanosti i veći stepen društvenog aktivizma. Projekat je podržan od strane Stalne konferencije gradova i opština i Grada Valjeva, preko Kancelarije za razvoj, a sredstvima Švajcarske agencije za razvoj i saradnju i Grada Valjeva. Konferencija Aktivno menjamo svet ima za cilj da okupi predstavnike mladih i da se kroz dijalog i razmenu ideja osmisle ciljevi tri kampanje koje će se u narednim mesecima sprovoditi u lokalnoj zajednici od strane organizacija, grupa i pojedinaca okupljenih kroz aktivnosti Reaktora , a tiču se problema i potreba mladih Valjeva.

KONFERENCIJA „AKTIVNO MENJAMO SVET"
Program:
Sala Doma omladine
15h – 15.30 Uvodna izlaganja predstavnika Kancelarije za razvoj zajednice i omladinskih organizacija
15.30 – 16.30 Radni stolovi
Teme:
1. Uticaj mladih na procese odlučivanja u lokalnoj samoupravi
Diskusija na temu:
Zašto i kako mladi treba da utiču na procese donošenja odluka od strane lokalne samouprave?
Koji su to problemi i potrebe mladih čije rešavanje zavisi od odluka lokalnih vlasti?
Definisanje teme i cilja kampanje javnog zastupanja čiji je zadatak da ostvari uticaj na lokalnu samoupravu da odovori pozitivno, na ovim putem, postavljene zahteve mladih.
2. Modeli povezivanja i sinergija omladinskog delovanja – promocija aktivizma mladih
Diskusija na temu:
Kako poboljšati saradnju omladinskih grupa, organizacija? Kako raditi na promociji aktivizma mladih u cilju većeg uključivanja mladih ljudi u aktivnosti omladinskih organizacija, sportskih klubova, kulturno umetničkih grupa, školskih sekcija itd? Ideje o konceptu zajedničkog nastupa i osmišljavanje kampanje promocije aktivizma mladih koja će se sprovoditi narednih meseci.
3. Mobilizacija zajednice u rešavanju problema mladih
Diskusija na temu:
Koji su to ključni problemi mladih u Valjevu, a na čije rešavanje može da utiče lokalna zajednica (javnost, institucije, javni, civilni i privredni sektor, mediji …) Definisanje teme i ciljeva kampanje za mobilzaciju zajednice koja će se sprovoditi u narednom periodu.

*Napomena: Projektom „Reaktor – emisija pozitivne energije i aktivizma mladih predviđena su sredstva za sprovođenje 3 kampanje i to za štampanje plakata i flajera, izradu TV i radio spotova, organizaciju javnih događaja. Cilj konferencije jeste da se što više mladih ljudi, organizacija, grupa i društava koje okupljaju mlade i bave se mladima uključi u osmišljavanje i sprovođenje ovih kampanja.

16.30 – 17h
Predstavljanje zaključaka okruglih stolova i dogovor o narednim aktivnostima
17h – 17.30
Koktel za učesnike konferencije (osveženje i švedski sto)
17.30 – 18h
Priprema štandova na platou ispred Doma omladine

18h – 22h SAJAM OPTIMIZMA
Plato ispred Doma omladine
– promocija omladinskih organizacija, društava, grupa koje okupljaju mlade, mladih stvaralaca.
Izložbe, koncerti, projekcije na video bimu, druženje…
____________________________________________________________________________
Nadamo se da ćete uzeti učešće u gore navedenim aktivnostima. Molimo vas nam što pre dostavite ideje i predloge vašeg nastupa na Sajmu optimizma i šta vam je potrebno da ih realizujete ( na pr. sto, stolice za štand, video bim, ozvučenje itd). Takođe, molimo da nam dostavite imena i kontakte (telefon i mail) vaših predstavnika na konferenciji „Aktivno menjamo svet" na e-mail: prijava@reaktor.rs
Stojimo vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.