Home [akcija] Školski projektni timovi / poziv za učenike i nastavnike srednjih škola

Školski projektni timovi / poziv za učenike i nastavnike srednjih škola

64
0

 Obrenovac
Kancelarija za mlade GO Obrenovac i CeGraD uz podršku Gradskog sekretarijata za obrazovanje organizuje program Školski projektni timovi – namenjen učenicima i nastavnicima srednjih škola sa teritorije opštine Obrenovac.
Cilj programa je da se učenici upoznaju sa idejom aktivizma kroz projekte, sa mehanizmom njihovog stvaranja, vođenja i realizacije, kao i sa osnovama timskog rada, te da se podstaknu na kreativno i proaktivno razmišljanje u odnosu na probleme njihove generacije i lokalne zajednice. Program podrazumeva učešće 7 učenika i 1 nastavnika iz Tehničke škole, Poljoprivredno – hemijske i Gimnazije u Obrenovcu, ukupno 24 učesnika.

Konkurs za izbor učesnika otvoren je do 5. maja. Prijavu slati na kzm.obrenovac@yahoo.com ili doći lično u KZM svakog radnog dana od 8 do 16 h. Info na telefon 011 872 4025.

Prijava treba da sadži:
– ime i prezime
– škola / razred ( razred samo za učenike )
– kontakt
– motivacija i spremnost za učestvovanje u programu

Program podrazumeva 4 vikenda / 4 modula , posle kojih učenici zajedno sa nastavnikom sprovode lokalne akcije.

PRVI MODUL: DRUŠTVO

I radionica: Koncept civilnog društva i institucije demokratije (kako je organizovano građansko društvo, koje je mesto građanina u njemu, prava i odgovornosti građana)

II radionica: Ljudska prava i pravo na građansku inicijativu (koja su sve ljudska prava, kako se ostvaruju, šta predstavlja građanska inicijativa), položaj i problemi mladih

DRUGI MODUL: DRUGI

III radionica: Psihologija demokratske nasuprot autoritarnoj ličnosti (šta je u svakom od nas lično demokratsko, a šta autoritarno, kako to prepoznati i kako se sa tim nositi)

IV radionica: Nenasilno rešavanje konflikata (kako rešavati konflikte sa drugima tako da to bude prihvatljivo za sve uključene strane)

TREĆI MODUL: MEDIJI

V radionica: Medijska pismenost kao zaštita od manipulacije, tehnike manipulacije i kako je prepoznati (kako inteligentno gledati, slušati, čitati, gde su sve opasnosti)

VI radionica: Socijalni marketing i komuniciranje s javnošću ili kako koristiti medije za promociju sopstvenih ideja, kako učiniti svoje poruke jasnim

ČETVRTI MODUL: NVO – AKCIJA

VII radionica: Šta je kancelarija za mlade, šta su NVO, odnosno ideja udruživanja građana, kako organizovati akciju u svom gradu, pisanje predloga projekata, organizovanje lokalne akcije po grupama