Home [konkursi] Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2009.

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2009.

96
0

 Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana koja se u okviru svoje aktivnosti prvenstveno bave pitanjima zaštite životne sredine.U 2009. godini Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja sufinansiraće projekte koji su usmereni ka realizaciji projekta Ministarstva Očistimo Srbiju – edukativnog su karaktera i doprinose razvijanju ekološke svesti i širenju znanja o potrebi zaštite životne sredine (ekološke škole i kampovi, seminari, skupovi, izdavaštvo, promotivne aktivnosti, i dr) ili  koji imaju  za cilj doprinos rešavanju konkretnog problema, kroz jednokratne akcije i kampanje (npr. akcije uređenja prostora, i sl) .

Vrednost projekata: Realizacija odabranih projekata biće sufinansirana  najviše do 500.000,00 (petstohiljada) dinara po projektu. Ukupan iznos sredstava koji će biti dodeljen po ovom Konkursu iznosi 10.000.000,00 (desetmiliona) dinara.

Vremensko trajanje projekata: Projekti kojima se konkuriše treba da su kratkoročni, odnosno da se sve faze projekta završe u 2009. godini.

Rok za podnošenje prijava je 22. april 2009. godine, Dan planete Zemlje.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje ne ispunjavaju navedene zahteve neće biti razmatrane.

Formulari za prijavljivanje i detaljnija uputstva možete preuzeti sa sajta; mogu se na zahtev dobiti faksom ili se mogu preuzeti lično svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 sati.

Prijave slati na adresu: Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, sa naznakom : Za KONKURS – NVO.

Detaljnije informacije mogu se dobiti svakog radnog dana, od 9,00 do 13,00 sati, na tel: 011/ 3132- 571, ili 311-67 67 – lok. 6615;  kontakt osoba: Verica Ćurčić-Pantelić i Miloš Panjković.