Home [konkursi] Fond za Omladinske projekte – Kažeš FOP i projekat je tvoj

Fond za Omladinske projekte – Kažeš FOP i projekat je tvoj

85
0

 Fondacija Schüler helfen leben (SHL), ured u Sarajevu, ovog mjeseca započinje sa realizacijom svog novog programa pod imenom Fond za omladinske projekte (FOP). Program je planiran da traje tokom cjele 2009. godine a pruža priliku mladim ljudima u Bosni i Hercegovini da ostave svoje ideje, realiziraju projekte, i time pozitivno utiču na društvo i svoju ulogu u njemu. FOP želi da podstakne mlade u BiH da pokažu i dokažu da nisu apatični, da ne čekaju da im se kaže i ukaže, već da mogu i znaju dati više nego što im se pruža i omogućava. Ovaj fond je otvoren svima. Za finansijska sredstva u iznosu od 1 do 4000 KM mogu se prijaviti pojedinci, neformalne grupe i nevladine organizacije.

U svojoj osnovi FOP je zamišljen kao izuzetno jednostavan, pristupačan i fleksibilan fond.

Prijave odnosno kandidiranje projekata za sredstva iz fonda se mogu poslati na dva načina, online na internet adresi www.fop.ba ili
putem formulara koji se može poslati poštom na adresu Fondacija SHL, Husrefa Redžića 1, 71 000 Sarajevo.

Kažeš FOP i projekat je tvoj.