Home [treninzi] Putevi ka prevladavanju autoritarne prošlosti

Putevi ka prevladavanju autoritarne prošlosti

25
0

 „Putevi ka prevladavanju autoritarne prošlosti“ je obrazovni seminar koji organizuje Centar za evropske integracije (CEI) Beogradske otvorene škole (BOŠ) u saradnji sa Konrad Adenauer fondacijom.
Opšti cilj seminara je podizanje svesti o neophodnosti prevladavanja autoritanog istorijskog nasleđa kao jedne od ključnih prepreka za uspostavljanje pravne države zasnovane na zajedničkim evropskim vrednostima. Seminar je namenjen izabranoj grupi od 35 studenata osnovnih i postdiplomskih studija, aktivista organizacija građanskog društva i podmladaka političkih partija sa ciljem da se podstaknu na kritičko razmatranje i osposobe za argumentovano i na činjenicama zasnovano suočavanje sa negativnim istorijskim nasleđem u lokalnom, regionalnom, evropskom i globalnom kontekstu.

Šta Vam program nudi?

– Da steknete relevantna znanja o jednoj od trenutno najaktuelnijih društvenih tema ne samo u Srbiji – o tome kakav je značaj i karakter prevladavanja autoritarnog istorijskog nasleđa

– Da sa predavačima i polaznicima kritički i argumentovano diskutujete o mogućnostima našeg društva da se suoči sa negativnim istorijskim nasleđem u lokalnom, regionalnom, evropskom i globalnom kontekstu, kao i da razgovarate sa stručnjacima, kako iz teorije, tako i iz prakse koji se bave ovim temama.

– Da posetite neke od najznačajnijih institucija relevantnih za teme koje se obrađuju.

– Da steknete sertifikat BOŠ-a.

– Da dobijete hrestomatiju sa odabranim tekstovima, kao i dodatni materijal u elektronskom obliku i spisak preporučene litarature.

– Da sve ovo dobijete besplatno.

Koliko program traje?

Obrazovni seminar „Putevi ka prevladavanju autoritarne prošlosti“ realizovaće se u periodu od februara do juna 2009. godine. Selekcioni proces započeće 20. februara i trajaće do 18. marta 2009. godine. Prvo predavanje održaće se 27. marta, a obrazovni seminar završiće se dodelom sertifikata 1. juna 2009.

Gde će se održavati predavanja?

Predavanja će se održavati u učionici Beogradske otvorene škole na XVI spratu Palate Beograd, Masarikova 5/16.
Šta sadrži program?

Seminar će se realizovati kroz set interaktivnih predavanja, filmskih projekcija, radionica i diskusija, u multidisciplinarnom metodološkom okviru.

Teme koje će se obrađivati:

• Slojevi potisnute prošlosti
• Prevladavanje prošlosti
• Utvrđivanje istine
• Obični ljudi i prevladavanje prošlosti

Kako bi svojim polaznicima obezbedio maksimalnu relevantnost i aktuelnost znanja koja će tokom kursa steći, CEI je oformio tim predavača iz različitih sektora društvenog delovanja, te se proučavanjem istorijske, filozofske, pravne i kulturne dimenzije ovog procesa kroz tekstove, predavanja, razgovore i praktičan rad, polaznici osposobljavaju za samostalno promišljanje puteva ka prevladavanju autoritarne prošlosti.

Kako će se raditi tokom kursa?

Seminar će započeti početnim susretom 27. marta 2009. Na početnom susretu polaznici će se upoznati međusobno, kao i sa organizatorima programa, koji će ih uputiti u tehničke i sadržinske detalje vezane za tok programa. Polaznici će dobiti hrestomatiju i ostali materijal i nakon toga, polaznici će imati određeni period vremena za pripremu.

Po isteku tog perioda seminar će se odvijati kroz cikluse predavanja, filmskih projekcija i radionica. Pored toga, polaznicima seminara pružiće se prilika da posete neke od institucija relevatnih za teme seminara.

Nakon toga, svim polaznicima koji ispune svoje obaveze na programu biće dodeljeni sertifikati Beogradske otvorene škole.

Ko može da se prijavi?

Program je namenjen:

• studentima osnovnih i postdiplomskih studija
• aktivistima organizacija građanskog društva
• podmladku političkih partija

Na osnovu čega će biti birani polaznici/e i koliko će ih biti?

Kurs će pohađati 35 polaznika, odabranih na osnovu prijava koje kandidati dostavljaju. Zainteresovani kandidati treba da popune i pošalju sledeća dokumenta:
• prijavni formular,
• CV,
• pismo preporuke profesora ili naučnih radnika sa univerziteta ili instututa ili osobe koja je upućena u Vaš dosadašnji profesionalni i društveni angažman,
• motivaciono pismo, maksimalno do 300 reči.

Kako da se prijavite?

Selekcioni proces započeće 20. februara, a prijem prijavnih dokumenata trajaće do 18. marta 2009.
Prijavne formulare možete preuzeti na sajtu Beogradske otvorene škole www.bos.rs/ppp
Popunjen prijavni formular, kao i propratne materijale (CV,motivaciono pismo i pismo preporuke*), možete poslati:

– elektronski na adresu mpopovic@bos.rs
– faksom na broj +381 11 36 13 112
– preporučeno poštom na adresu: Beogradska otvorena škola, Masarikova 5/16, 11 000 Beograd, sa naznakom: za obrazovni seminar „Putevi ka prevladavanju autoritarne prošlosti“
Za prijave koje budu poslate preporučenom poštom relevantan će biti datum prispeća pošiljke a ne datum slanja.

* Pored popunjenog prijavnog formulara potrebno je da dostavite:
– svoju kratku biografiju,
– pismo preporuke univerzitetskih profesora ili naučnih radnika ili osobe koja je upućena u Vaš dosadašnji profesionalni i društveni angažman
– motivaciono pismo, , kojim ćete obrazložiti Vaše motive za učešće na ovom obrazovnom seminaru (nalazi se u okviru prijavnog formulara).

Rezultati selekcije biće objavljeni 23. marta na sajtu Beogradske otvorene škole, a primljeni kandidati biće obavešteni telefonom i imejlom 23. i 24. marta 2009.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Mirku Popoviću, na sledeći telefon i imejl adresu:

(+381 11) 3061 372
mpopovic@bos.rs