Home [njuz] Regionalni sastanci sa predstavnicima/ama Učeničkih parlamenata srednjih škola

Regionalni sastanci sa predstavnicima/ama Učeničkih parlamenata srednjih škola

65
0

 Omladinski program Gradjanskih inicijativa je uz podršku Ambasade SAD u Beogradu, početkom februara pokrenuo projekat "Učenički parlamenti", sa ciljem da podrži participaciju srednjoškolaca/ki u svakodnevnom životu škola, kroz podršku uspostavljanju i održivom funkcionisanju Učeničkih parlamenata na nacionalnom nivou, kao i zagovaranjem definisanja njihovog pravnog statusa i obezbeđivanja osnovnih pretpostavki za njihovo funkcionisanje. Pozivaju se predstavnici/ce Učeničkih parlamenata da se uključe u projekat, kako bismo zajedno pronašli put ka obezbedjivanju osnovnih pretpostavki za kvalitetno funkcionisanje Učeničkih parlamenata ubuduće.

U prvoj fazi projekta, cilj je pospešiti razvoj politika koje će podržati stvaranje uslova za efikasan rad Učeničkih parlamenata, te na taj način omogućiti učesće učenika/ca u procesima donošenja odluka vezanih za svakodnevni život škola.

Kao početak projekta, planirana su tri regionalna sastanka sa predstavnicima/ama Učeničkih parlamenata srednjih škola sa prostora Vojvodine, Beograda, Centralne i Južne Srbije.

Pozivamo predstavnike/ce Učeničkih parlamenata da se prijave za učešće na regionalnim sastancima.

Prijave u obliku popunjenog formulara slati na parlamenti@gradjanske.org najkasnije do nedelje, 21.marta  2009.

O vremenu i mestu održavanja regionalnih sastanaka, bićete blagovremeno obavešteni/e.

Program se realizuje uz finansijsku podršku Ambasade SAD u Beogradu.

Kontakt osoba
Radojica Bunčić
Menadžer kampanje Program za mlade, Gradjanske inicijative
e-mail:
radeb@gradjanske.org
parlamenti@gradjanske.org
tel. 011/328-3250
011/328-491
mob. 060/700-0078