Home [stipendije] .Konkurs za Carlsberg Srbija stipendije

.Konkurs za Carlsberg Srbija stipendije

80
0

 1. Identifikacija kandidata
1.1 Puno ime, adresa, telefon /fax, e-mail adresa
1.2 CV kandidata
1.3 Pisane preporuke od tri profesora
1.4 Preporuka i odobrenje za realizaciju projektne aktivnosti od strane odgovornog lica, profesora ili direktora/dekana institucije u kojoj se projekat realizuje 2. Informacije o projektu

2.1 Za studente sledećih disciplina:
– Biologija
– Ekologija
– Zaštita životne sredine
– Ihtiologije
– Hemije
– Tehnologija nasipa
– Biodiverzitet
– Erozija obala
– Ekonomija životne sredine
– Zakonski osnovi životne sredine
– Metode u životnoj sredini
– Tehnike u životnoj sredini
– Metodologija kontrole zagadjenja
– "Environmental Impact Assessment"
– Tehnologije u životnoj sredini
– Upravljanje otpadnim vodama
– Zagađenje vazduha

2.2 Istraživači će učestvovati u realizaciji projekta u bar tri polja:

– Kontrola zagadjenja životne sredine (voda, vazduh, tlo, otpad)
– "Environmental Impact/Risk Assessment"
– Ekološke tehnologije (vode za piće, otpadne vode, otpad)
– Obuka i konsultacije za razvoj, sprovodjenja i primenu (akreditaciju) madjunarodnih standarda kvaliteta u ovoj oblasti (ISO 14001 i EN 45001).

2.2. Opis projekta

– Naslov projekta
– kratak opis projekta (1 stranica)
– Zadaci i cilj projekta
– Detaljni opis projekta uključivši i naučno tehnički napredak, metode, oprema i radni plan (ne više od 10 str.)
– planirani rezultati
– razno

3. Poželjni uslovi

3.1 Kategorija I: poslediplomske studije – do 30 godina
3.2 Kategorija II: Mladi istraživači – do 40 godina
3.3 Category III: Istaknuti naučni radnici – do 50 godina Izbor i obrazloženje projekata biće dat od strane Izvršnog odbora B.EN.A.
– Napredak u istraživanju i prihvatanje završnog izveštaja biće urađeno od strane Odbora za evaluaciju
– Doprinos na više od jednog projekta se pozitivno ocenjuje

4. Prezentovanje i rokovi

4.1. Predloge treba poslati u tri primerka (original i dve kopijena srpskom jeziku i u elektronskoj formi na CD-u (Word procesor). Kratak opis projekta treba poslati na engleskom jeziku
4.2. Predlog poslati na adresu:
B.EN.A.- INTERNATIONAL Office
Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki
P.O. Box 141, 57400, Thessaloniki, GREECE
Tel. 0030-2310-791420
Fax. 0030-2310-791300
E-mail: bena@gen.teithe.gr

5. Izveštaji

5.1. Potrebno je poslati dva izveštaja:
– privremeni (15.05.2009.)
– finalni (01.06.2009.)
Detalji će biti regulisani ugovorom sa dobitnicima stipendije

6. Plaćanje

25% posle potpisivanja ugovora;
35% posle slanja privremenog izveštaja;
40% posle prihvatanja finalnog izveštaja.

Rok podnošenja prijave: 01.03.2009. do 17h po srednjoevropskom vremenu