Home omladinska politika “Kancelarije za mlade – Gde/Šta Smo/Ćemo?”

“Kancelarije za mlade – Gde/Šta Smo/Ćemo?”

43
0

 Grupa „Hajde da…“ i Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, pozivaju Vas na konferenciju  „KZM–GDE/ŠTA SMO/ĆEMO“, koja će se održati u četvrtak, 19. februara 2009. godine, od 11–17 časova, u Palati Srbije, Bulevar Mihajla Pupina 2,  Beograd.

Konferencija predstavlja završnu fazu projekta «Kancelarije za mlade – stubovi aktivnog građanstva i participacije mladih», koji Grupa «Hajde da…» realizuje u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije, a uz finansijsku podršku Fonda za otvoreno društvo, Ulof Palme International Center-a i SIDA-e.

 Cilj ovog projekta je razvoj modela lokalne kancelarije za mlade, na institucionalan i dugoročan način, pružajući podršku aktivnom građanstvu i  implementirajući Nacionalnu politiku za mlade na lokalnom nivou. Na taj način se, s jedne strane, osnažuju mladi ljudi da aktivno učestvuju u razvoju svojih lokalnih zajednica, a s druge strane, podržavaju lokalne vlasti da budu otvorene i usmerene na potrebe, probleme i akcije mladih.
Cilj Konferencije  je razmena iskustava i pronalaženje mehanizama za što efektniji i efikasniji  način  rada kancelarija za mlade koje su u stalnom dijalogu sa mladima i obezbeđuju aktivno učešće mladih u donošenju odluka i njihovu reprezentaciju. Sadržaće niz radionica :

·    Aspekti lokalne omladinske politike  
·    Principi omladinske politike  
·    Aktivno učešće mladih , upoznavanje sa nivoima participacije
·    Mehanizmi obezbeđivanja učešća mladih u donošenju odluka prema Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije, lokalnim samoupravama i mladima

Kroz konferenciju  će vas voditi: Danijela Jović , Nenad Maletin i Sever Džigurski .

Zaključci  sa konferencije biće sumirani kao preporuke i upućeni Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije, lokalnim samoupravama i  mladima, kako bi se unapredila saradnja, partnerstvo i ko – menadžment u planiranju, realizaciji i praćenju omladinske politike .
Molimo Vas da obavezno potvrdite svoje prisustvo!

Za dodatne informacije, možete kontaktirati  Grupu „ Hajde da.. “
Marijana  Kraker  011 324 04 25 i 064 19 31 585
marijanakraker@gmail.com

 

Više informacija možete naći ovde >>>

Projekat finansijski podržava Fond za otvoreno društvo i Ulof Palme International Center-a i SIDA –e  .