Home [konkursi] Konkurs – Otkrivanje budućnosti

Konkurs – Otkrivanje budućnosti

64
0

 Pozivamo profesionalne umetnike (reditelje, pisce, koreografe…) da ponude koncepte realizacije ambijentalnih scenskih formi namenjenih mlađoj publici.
Prispeli projekti vrednovaće se prema estetskoj vrednosti, originalnosti, inovativnosti, i društvenoj aktuelnosti. Predlozi odabrani na konkursu (do 3) biće realizovani u sezoni 2009/2010, u produkciji organizatora, u okviru projekta „Otkrivanje budućnosti" kojim se obeležava 170. godina zgrade NP „Toša Jovanović" i 18. rođendan brenda „Zeleno zvono".

Uslovi konkursa:

1. Predložena umetnička forma treba da je po svom karakteru uklopiva u jedan od sledećih prostora/ambijenata u okviru zgrade NP „Toša Jovanović":
Kamerna scena „Todor Manojlović" (kapacitet: 60 mesta)
Pozorišni klub „Zeleno zvono" (kapacitet: 100 mesta za sedenje)
Probna sala (kapacitet: 30-50 mesta)
Foaje (kapacitet: 50-80 mesta)
Podrum (kapacitet: 30-50 mesta)
Velika scena (za predstave koje koriste scenu na nekonvencionalan način: igraju se u prostoru za publiku, sa publikom na sceni i slično).

U obzir dolaze i drugi prostori u okviru zgrade pozorišta, uz uslov da u njima postoje uslovi za bezbedan rad koji ne ugrožava redovne aktivnosti pozorišta.

2. Predložen projekat treba da je ponovljiv, odnosno podoban kasnijem redovnom repertoarskom izvođenju.

3. Predlog projekta treba da sadrži:
Ime, profesionalnu biografiju i kontakt autora
Naziv projekta i umetnički koncept
Tekstualni predložak/scenario
Predlog prostora za izvođenje
Listu umetničkih saradnika koji će biti angažovani na realizaciji projekta
Broj glumaca/izvodjača (koji će se birati iz stalnog ansambla NP „Toša Jovanović" – podaci o ansamblu dostupni na sajtu www.tosajovanovic.org.rs).
Detalje o produkciji (vreme potrebno za realizaciju, okvirni budžet – troškovi produkcije i autorskih honorara, posebni tehnički zahtevi itd)

4. Konkurs je otvoren od 15.12.2008. do 20.01.2009.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

O rezultatima konkursa kandidati i javnost biće obavešteni do 1.03. 2009.

5. Predloge slati u elektronskoj formi na adresu: zrteatar@yahoo.com, a dopunsku dokumentaciju na adresu: Narodno pozorište „Toša Jovanović", Trg Slobode 7, 23 000 Zrenjanin

6. Više informacija o projektu OTKRIVANJE BUDUĆNOSTI raspoloživo je na sajtu www.tosajovanovic.org.rs, i www.zelenozvono.rs.

7. Dodatne informacije o konkursu se mogu dobiti na telefon 023 560 141 ili e-mail: zrteatar@yahoo.com