Home [stipendije] .KAAD – Stipendije za boravak u Njemačkoj

.KAAD – Stipendije za boravak u Njemačkoj

50
0

 KAAD – Katolička akademska zaklada – služba za razmjenu u Njemačkoj, već 50 godina dodjeljuje stipendije za studiranje i znanstvene stipendije za mlade akademski obrazovane kršćane, dosad u 117 zemalja ima više od 7000 bivših stipendista. Partnerska mreža širom svijeta stoji na usluzi stipendistima i kandidatima prilikom uspostavljanja kontakata. U okviru programa za istočnu Europu dva puta godišnje (ožujak i rujan) dodjeljuju se stipendije za studiranje, znanstveno usavršavanje ili za znanstvene projekte. Zainteresirane osobe, pritom, mogu sami odabrati instituciju kao npr.: visokoškolsku ustanovu, istraživački institut, arhiv, kliniku i sl. za svoj boravak u Njemačkoj. Ne postoji ograničenje obzirom na struku.

Slijedeću dokumentaciju (pored ostalog) potrebno je priložiti:
1. Obrazac za prijavu (odmah direktno na KAAD poslati)
2. plan istraživanja-projekt (ciljevi studija odnosno usavršavanja npr. znastvenog boravka)
3. dvije pisane preporuke od sveučilišnih docenata/profesora iz domovine.
4. pismo o mentorstvu-poziv od strane njemačkog docenta ili institucije
5. pismo preporuke svećenika iz Crkve odakle dolazi kandidat (pristupnik)
6. Potvrda o dostatnom poznavanju njemačkog jezika.

Trajanje stipendija: 2-36 mjeseca
Visina stipendija: od 540 do 1530 EUR mjesečno.
Troškovi putovanja u Njemačku (povratna karta) kao i troškovi zdravstvenog osiguranja pokriveni su od strane KAAD-a.

Kako se mogu dobiti obrasci za prijavu i detaljne obavijesti?
Obrasci za prijavu te obavijesti o programu za istočnu Europu možete u svako vrijeme dobiti na E- Mali adresi KAAD u Bonu: Radwanski@kaad.de, oe1@kaad-bonn.de ili poštom: KAAD / Osteuropaprogramm, Hausdorffstr. 151 D- 53129 Bonn, Tel.: +49 228 91758-33, Fax: +49 228 9175858).

Daljnje informacije o programu za Istočnu Europu (OE-Programm) možete naći na: http://kaad.de/deutsch/vorausoe.htm

<b>Potpuna dokumentacija za stipendiju mora biti dostavljena do 30. lipnja/15. siječnja KAAD-u ili prije KAAD-ovim partnerima:</b http://kaad.de/deutsch/prog_oe.htm
Odbor za stipendije odlučuje 2x godišnje krajem ožujka/rujna nakon čega se kandidati odmah obavještavaju o ishodu.