Home omladinska politika „Osnaživanje ljudskog kapitala u Srbiji kroz aktivno učešće mladih“

„Osnaživanje ljudskog kapitala u Srbiji kroz aktivno učešće mladih“

60
0

 Svečano obeležen početak sprovođenja projekta „Osnaživanje ljudskog kapitala u Srbiji kroz aktivno učešće mladih“Ministarstvo omladine i sporta, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije i uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Republike Italije, je otpočelo sa sprovođenjem projekta „Osnaživanje ljudskog kapitala u Srbiji kroz aktivno učešće mladih“, koji će zajednički realizovati Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Ministarstvo omladine i sporta i lokalne samouprave u deset odabranih opština. Ciljna grupa ovog projekta su mladi u Srbiji uzrasta od 15 do 25 godina, a projekat će se sprovoditi tokom 36 meseci. Ukupna vrednost projekta je 1.112.538 evra. Cilj projekta je podrška Ministarstvu omladine i sporta u osnivanju i razvoju lokalnih i regionalnih kancelarija za mlade, koje će osmisliti i sprovesti specifične programe namenjene omladini usmerene ka društveno-kulturnoj koheziji, što će se postići kroz ojačavanje postojećih kapaciteta na nacionalnom i lokalnom nivou koristeći pristupe usmerene na zajednicu i same mlade u 10 odabranih opština. Projekat ima za cilj da obezbedi efikasne strategije i mere koje će uticati na povećanje društvene, ekonomske i kulturne integracije  mladih ljudi i olakšati njihovo učešće u procesima i aktivnostima koji bi vodili uspešnoj implementaciji Nacionalne strategije za mlade.

Prisutnima na svečanosti su se obratili Snežana Samardžić Marković, ministarka omladine i sporta, njegova ekselencija, ambasador Republike Italije, Alesandro Merola, šef misije IOM, Gregoar Gudstin, predstavnica Italijanske kancelarije za saradnju, Ana Zambrano i menadžer projekata IOM, Lidija Marković.

„Republika Italija i Međunarodna organizacija za migracije su prepoznale značaj osnaživanja Kancelarija za mlade – kako bi se, uz mnogo rada i energije, procenile potrebe na lokalu, kreirali odgovarajući programi i konkretne aktivnosti koje će promovisati aktivno učešće mladih, osnažiti njihovo učešće u donošenju odluka i pružile mogućnosti mladima kako bi ostali u svojim sredinama Ovim putem se zahvaljujem na pruženoj podršci, koja će danas biti potvrđena potpisivanjem Memoranduma o razumevanju.“ – istakla je ministarka omladine i sporta, Snežana Samardžić Marković.

Ambasador Republike Italije, njegova ekselencija Alesandro Merola je izjavio da se omladini mora pomoći da nađe svoje mesto u društvu i pohvalio dosadašnji rad Ministarstva omladine i sporta, kao i saradnju između ministarstava zaduženih za omladinu Republike Srbije i Republike Italije.

Gregoar Gudstin, šef misije IOM, je izjavio da će kancelarije za mlade izvršiti procenu potreba, pre nego što otpočnu sa formulisanjem ciljeva svog delovanja, jer će tako na najbolji mogući način izaći u susret potrebama mladih u Srbiji.

Na kraju svečanog dela proslave se pristupilo potpisivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva omladine i sporta i Međunarodne organizacije za migracije, čime je dodatno potvrđena dosadašnja uspešna saradnja.

Projekat  „Osnaživanje ljudskog kapitala u Srbiji kroz aktivno učešće mladih“ će nastojati da ojača i pokrene znanja, iskustva i resurse i biće posebno fokusiran na tri oblasti delovanja:
– Procena potreba, analiza situacije i primeri dobre prakse
– Izgradnja kapaciteta i neposredno sprovođenje radioničarskih programa za mlade
– Jačanje lokalnih i regionalnih mreža i podizanje svesti javnosti

Nakon radioničarskog programa koji će biti sprovedeni u Kancelarijama za mlade, učesnici će imati priliku da razviju svoje projektne ideje, a 10 najboljih će biti finansirano kroz projekat – mini-grantovima. Sledećih 10 mini grantova će biti dodeljeno nakon druge godine projekta.