Home omladinska politika Potpisani ugovori sa 42 lokalne samouprave

Potpisani ugovori sa 42 lokalne samouprave

87
0

 Potpisani ugovori sa 42 lokalne samouprave za finansiranje projekata kojima se sprovode ciljevi Nacionalne strategije za mladeU Palati Srbija je u 11 časova svečano obeleženo potpisivanje ugovora između Ministarstva omladine i sporta i 42 grada i opštine za podršku projektima kojima se na lokalnom nivou sprovode ciljevi definisani u Nacionalnoj strategiji za mlade. Na konkurs su mogle da se prijave gradovi i opštine koje su donele odluku o osnivanju lokalne kancelarije za mlade, koje imaju imenovane koordinatore lokalnih kancelarija, koje su obezbedile prostor za kancelarije, kao i da nisu već dobile sredstva na prethodnom konkursu koji je raspisan 4. aprila ove godine. Lokalne samouprave su se obavezale da će projekat realizovati u narednih 6 meseci. Ukupna raspoloživa sredstva za finansiranje lokalnih projekata iznose 15.700.000,00 dinara, odnosno maksimalno 400.000,00 dinara po projektu.

Na početku svečanosti, predstavnicima lokalnih samouprava se obratila ministarka omladine i sporta, Snežana Samardžić Marković:  „Nacionalna strategija za mlade, koja je  usvojena 9. maja 2008. godine, predviđa otvaranje lokalnih i regionalnih kancelarija za mlade koje imaju ključnu ulogu u sprovođenju Nacionalne strategije za mlade u lokalnoj zajednici. Kada je ministarstvo počelo sa radom u Srbiji je postojalo 5 lokalnih kancelarija za mlade. U jesen 2007. godine, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, dostavili smo  lokalnim samoupravama pismo preporuke o potrebi otvaranja lokalnih kancelarija za mlade. Meni je izuzetno zadovoljstvo što smo naišli na pozitivne reakcije velikog broja opština. To je dokaz da u mnogim opštinama postoji svest o važnosti bavljenja potrebama mladih, koji su najdragoceniji resurs naše zemlje“ – izjavila je ministarka Snežana Samardžić Marković. Ona je posebno istakla značaj saradnje sa lokalnom samoupravom u sprovođenju Nacionalne strategije za mlade jer se na lokalnom nivou lakše identifikuju potrebe mladih na koje se potom efikasnije može odgovoriti.

Na predhodnom  Konkursu za finansiranje projekata lokalnih samouprava dodeljena su sredstva za 40 gradova i opština, a danas su ugovori potpisani sa još 42, tako da se danas ovogodišnji broj lokalnih samouprava kojima je Ministarstvo omladine i sporta dodelilo sredstva za sprovođenje projekata namenjenih mladima na loklanom nivou povećao na 82.

Glavni cilj formiranja lokalnih kancelarija za mlade je stvaranje uslova u lokalnim zajednicama u Srbiji za kvalitetniji život mladih ljudi i njihovo aktivno uključivanje u savremene tokove i razvoj našeg društva, u čemu najveći značaj imaju aktivnosti usmerene ka podsticanju mladih za aktivno učešće u rešavanju društvenih, ličnih, generacijskih i drugih problema.

Pored finansiranja projekta lokalnih samouprava, još jedan od vidova podrške opštinama je i organizovanje seminara za koordinatore kancelarija za mlade. Do sada je održano 5 takvih seminara,  a trenutno je u toku 6 seminar, čime se Ministarstvo omladine i sporta stara i o usavršavanju kooridnatora kancelarija, kako bi se aktivnosti lokalnih kancelarija za mlade stalno podizale na viši nivo.