Kancelarija za mlade – Voždovac

0
SHARE

 Vozdovac
Poštovani, sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je na opštini Voždovac otvorena Kancelarija za mlade, u septembru ove godine. Pored toga što sprovodi samostalne aktivnosti, Kancelarija za mlade sarađuje i povezuje se sa državnim institucijama, nevladinim organizacijama, udruženjima, neformalnim grupama, i sl.

 

Ovom prilikom pozivamo Vas na saradnju, u vašem polju interesovanja koje je vezano za mlade. Saradnju možemo ostvarivati kroz zajedničke projekte, partnerstva, umrežavanje, itd.

Kancelarija za mlade ne raspolaže sopstvenim sredstvima za realizaciju aktivnosti, već aplicira projekte na konkursima potencijalnih donatora.

Trenutno su aktuelna tri konkursa, koja pokrivaju interesovanja Kancelarije za mlade:

http://www.un.org/democracyfund/XProjectProposalGuidelines.htm

http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1330956

http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1330948

 

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju, i želite da zajedno konkurišemo za ove projekte, javite nam se na e-mail adresu: kzm.vozdovac@gmail.com, ili na broj telefona 383-7586, radnim danom od 12-18 časova.

Prosledite ovo pismo svima za koje mislite da mogu biti zainteresovani.

Šta je Kancelarija za mlade?

Kancelarija za mlade je kontinuirani i sistematski servis koji predstavlja glavnu održivu kariku izmedju mladih i institucija/organizacija koji prati proces podrške i afirmacije ideja mladih ljudi predstavljajući sistematsku brigu o mladim ljudima u cilju poboljšanja njihovog života. Opštinska kancelarija za mlade na Voždovcu je otvorena uz stalnu podršku Ministarstva omladine i sporta.

Kancelarija za mlade predviđena je kao mesto realizovanja lokalnog akcionog plana za mlade. Tu će se istraživati i identifikovati potrebe mladih, pokretati i realizovati lokalni akcioni plan za mlade i projekti namenjeni mladima. Projekti će biti usmereni ka intenzivnijem uključivanju mladih u omladinsku politiku i rešavanju problema mladih, kao što su: obrazovanje, zapošljavanje, ekologija, kultura i preventivne aktivnosti na očuvanju zdravlja mladih, i slično.

Nacionalna strategija za mlade Vlade republike Srbije mladima označava one od 15-30 godina starosti.

————
Opština Voždovac
Kancelarija za mlade
CKS "Šumice", Ustanička 125
011/383-7586

Koordinator: Rajko Tanasijević
Sekretar: Ivan Đurić