Home [konkursi] Vojska nudi 2.300 radnih mesta

Vojska nudi 2.300 radnih mesta

51
0

 Vojska Srbije postala je jedan od najvećih poslodavaca u Srbiji, raspisan je konkurs za profesionalne vojnike – nudi se posao za oko 2.300 ljudi širom Srbije. Osnovna plata profesionalnog vojnika danas je oko 26.000 dinara, ali idejnim projektom „Profesionalizacija VS” predviđeno je, i Ministarstvo odbrane insistira na tome, da do kraja 2010. godine

plata vojnika profesionalca bude u visini jedne i po prosečne plate u privredi Srbije. Prema zvaničnim podacima, prosečna zarada u oktobru na nacionalnom nivou iznosila je oko 34.000 dinara, što znači da bi u doglednoj budućnosti profesionalni vojnici mogli dostići životni standard onih koji sada imaju platu oko 51.000 dinara.

– Uvereni smo da će materijalna satisfakcija biti motivišući faktor za mnoge mladiće i devojke da se prijave na konkurs koji mogu pogledati na veb-sajtu Vojske Srbije i Infostuda, a mogu se raspitati u bilo kom vojnom odseku ili jedinici, kao i u službi za zapošljavanje. Zainteresovani o mogućem zaposlenju ne treba da se odlučuju samo prema plati, reč je o časnoj i uglednoj profesiji koja nudi uzbudljiv i dinamičan posao – kaže general-major Petar Radojčić, načelnik Uprave za ljudske resurse u Generalštabu VS.

Vojska danas, posle niza teških godina, nudi puno toga. Uz redovne plate profesionalni vojnici mogu da računaju i na novčane dodatke (u visini 15 do 25 odsto plate, zavisno od dužnosti koju obavljaju), mogućnost za besplatni smeštaj i ishranu u kasarnama, plaćeni prevoz do posla ili putovanja kući vikendom ako služe izvan svog prebivališta, dnevnice za angažovanje na terenu, beneficiran radni staž (od tri do šest meseci po godini staža, zavisno od dužnosti), socijalno i zdravstveno osiguranje za članove porodice.

– Ugovorom, koji je oročen na tri godine, a može prerasti i u ugovor na neodređeno vreme, precizirani su radno mesto i garnizon u kome se služi. Ako se jedinica u kojoj profesionalac radi rasformira ili dislocira, on može da ode sa njom. Alternativa je sporazumni prelazak u drugu jedinicu u istom ili drugom garnizonu. Krajnje rešenje je raskid ugovora – objašnjava general Radojčić.

 On je uveren da će vojska, posle niza teških godina, postati, ne samo veliki, već i poželjan poslodavac. U Generalštabu naglašavaju da je konkurs otvoren i za žene za koje postoje izvesna ograničenja u službi, ali ne i u napredovanju. Naime, žene za sada ne mogu da budu angažovane u oklopno-mehanizovanim jedinicama ili inženjeriji – rodovima koji iziskuju posebne fizičke napore, ali ih zato već ima u pešadiji, vezi, specijalnim jedinicama, vazduhoplovstvu…

– Ono što je novo u odnosu na dosadašnju praksu u vojsci je i mogućnost izgradnje karijere, napredovanja kroz podoficirske, pa i oficirske činove. Kadrovska struktura vojske projektovana je tako da u njoj bude 45 odsto vojnika, 25 odsto podoficira, 15 odsto oficira i 15 odsto civilnih lica. Skoro svaki drugi profesionalni vojnik imaće realnu mogućnost da ukoliko izrazi želju i ispuni propisane kriterijume, nakon usavršavanja na stručno-specijalističkim i karijernim kursevima postane podoficir, a oni koji uz posao završe neki od srodnih civilnih fakulteta mogu postati i oficiri. Malo je sistema koji nude tako jasnu mogućnost napredovanja – kaže Radojčić.

– Prema sadašnjim propisima, posao profesionalnih vojnika može se obavljati do 40. godine. Ovo normativno ograničenje može odvratiti deo zainteresovanih i zato radimo na tome da se granica za neke specijalnosti pomeri na 50 godina. Tražimo i rešenje za vojničke penzije koje bi bile u visini 55 odsto vojničke plate za 20 godina penzijskog staža, ali da bi se to sprovelo neophodna nam je podrška drugih ministarstava. Cilj nam je ne samo da privučemo novi, već i da zadržimo postojeći kadar – objašnjava Radojčić.

Na konkurs mogu konkurisati svi oni koji su zdravstveno sposobni, kojima nije ranije prestao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede radne dužnosti iz radnog odnosa, koji nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i koji nisu stariji od 30 godina. Vojska je već proverila – u Srbiji ima oko 102.000 mladih iz ciljne grupe koji nisu zaposleni, preostaje da im se podaci o konkursu učine dostupnim. U tu svrhu odštampano je 200.000 flajera, 10.000 informatora, 5.000 plakata a snimljen je i spot koji se već emituje na pojedinim lokalnim, a uskoro će se prikazivati i na televizijama sa nacionalnom frekvencijom.

Izvor:Politika