Home [konkursi] Konkurs za nezaposlene postdiplomace

Konkurs za nezaposlene postdiplomace

61
0

 Za nezaposlene koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, a upisali su postdiplomske studije drugog stepena, novina je mogućnost da sve do prvog decembra konkurišu za novčanu pomoć od 14.000 dinara. U pitanju je sufinansiranje, i ovaj iznos isplaćivaće se mesečno u trajanju od godinu dana. Konkursom je predviđeno da 100 lica iskoristi ova sredstva. Na ovom konkursu mogu da učestvuju nezaposlena lica sa visokom stručnom spremom koja su završila osnovne studije sa prosečnom ocenom najmanje 8,00 i upisala su postdiplomske studije drugog stepena, a to je namenjeno za specijalističke akademske studije i predstavljaju viši nivo studija u odnosu na diplomske akademske studije – master, gde ukupan broj bodova sa završetkom specijalističkih akademskih studija uključujući i bodove ostvarene na prethodno završenim osnovnim i diplomskim akademskim studijama iznosi 360 ESPB.

Ova novčana pomoć je namenjena i za specijalističke strukovne studije koje predstavljaju viši nivo studija u odnosu na osnovne strukovne studije, gde ukupan broj bodova sa završetkom specijalističkih strukovnih studija uključujući i bodove ostvarene na prethodno završenim osnovnim studijama iznosi od 240 do 360 ESPB bodova.

Ostali uslovi za finansiranje podrazumevaju da lice nije korisnik ma koje domaće ili inostrane stipendije i da se postdiplomske studije drugog stepena ne finansiraju iz budžeta.

Konkursom ne mogu da budu obuhvaćena lica koja su jednom finansirana po ovom programu od strane NSZ, ili se trenutno nalaze u programu finansijske podrške (dodatnog obrazovanja i obuke i subvencionisanog zapošljavanja).

Sve potrebne informacije zainteresovani mogu da dobiju u filijalama NSZ, gde mogu preuzeti i obrazac zahteva za dodelu novčane pomoći. Od ostalih dokumenata potrebno je: potvrda sa fakulteta o vrsti upisanih postdiplomskih studija drugog stepena sa ukupnim brojem ESPB bodova koji se završetkom postdiplomskih studija drugog stepena ostvaruju; dokaz o uspehu u toku osnovnih studija (overena fotokopija diplome); dokaz o dosadašnjem uspehu na postdiplomskim studijama drugog stepena (overena fotokopija indeksa); dokaz o profesionalnim uspesima i nagradama ostvarenim u toku postdiplomskih studija; izvod sa evidencije nezaposlenih lica sa napomenom savetnika za zaposlenje – da li je lice koristilo sredstva NSZ po programu „talenata", ili se trenutno nalaze u programu dodatnog obrazovanja i obuke ili subvencionisanog zaposlenja.

Odluka o dodeli novčane pomoći donosi se u roku od 15 dana od dana završetka konkursa, a o međusobnim pravima i obavezama između Nacionalne službe za zapošljavanje i lica upisanog na postdiplomske studije kome je odobreno sufinansiranje zaključuje se ugovor.

Potpisnici ugovora biće u obavezi da redovno, na svaka tri meseca, tokom perioda finansiranja obaveštavaju NSZ o toku postdiplomskihstudija i najdalje u roku od deset dana o novonastalim okolnostima u slučaju promene statusa (zaposlenja ili radnog angažovanja, dobijanja stipendije).

Nakon isteka prvih i nakon isteka drugih šest meseci finansiranja, biće u obavezi da dostave kopije potvrde (uverenja) nadležnog fakulteta o overi i trajanju semestra i indeksa.


Izvor: Politika