“Bolonjci” bolje prolaze

0

 Prema prvim rezultatima, prolaznost studenata je povećana nakon reforme visokog obrazovanja u Srbiji, pišu “Večernje novosti”.  Kako navodi taj list, stanje je još daleko od idealnog, ali o pravim efektima "bolonjskog procesa" moći će da se govori kada za dve godine prva generacija završi školovanje. Dekan beogradskog Ekonomskog fakulteta Marko Backović kaže da je oko 80 odsto studenata ispunilo uslov od 42 ESP boda za upis u narednu godinu studija. On ukazuje da bi rezultati bili još bolji ukoliko bi država smanjila broj mesta na tom fakultetu sa 1.500 na 900. Backović ističe da, prema analizi koju je uradio Ekonomski fakultet, čak 90 odsto studenata zaposli se u roku od godinu dana od diplomiranja.

Na Hemijskom fakultetu, s druge strane, nisu zadovoljni prolaznošću. Kako kaže prodekanka za nastavu tog fakulteta Tanja Ćirković, iz prve generacije “bolonjaca” treću godinu je upisalo 59,3 odsto, dok je uslov za drugu steklo 58,5 odsto studenata.

Ona smatra da je razlog za lošu prolaznost loša materijalna situacija, odnosno loša opremljenost fakultetskih laboratorija.

Međutim, prema pisanju “Novosti”, na većini beogradskih fakulteta zadovoljni su prolaznošću.

Rektorat Beogradskog univerziteta pravi analizu prolaznosti na 31 fakultetu koji se nalaze u sastavu tog univerziteta.

Poslednje statistike rađene su početkom godine za prvu generaciju koja studira po "bolonjskom procesu".

Rezultati su pokazali da je 63 odsto studenata upisalo drugu godinu, od kojih je 21 odsto položilo sve ispite, odnosno imalo 60 ESP bodova.

Previous articleFinansiranje projekata za unapređenje i podsticanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Beograd
Next articleNajveći problem reforma obrazovanja