Home [konkursi] Finansiranje projekata za unapređenje i podsticanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Beograd

Finansiranje projekata za unapređenje i podsticanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Beograd

55
0

 U obzir će se uzeti projekti koji doprinose realizaciji sledećih ciljeva:
– podsticanju poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Beograda;
– podizanju nivoa kvaliteta poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Beograda;
– afirmaciji ruralnih područja na teritoriji grada Beograda;
– uvođenju novih proizvodnih metoda, kojima bi se unapredila poljoprivredna proizvodnja na teritoriji Beograda;
– drugim posebnim ciljevima koji doprinose razvoju poljoprivrede Beograda. Podnosioci prijava mogu biti neprofitne organizacije i institucije sa sedištem registrovanim na teritoriji grada Beograda (lokalne vlasti, nevladine organizacije, univerziteti, instituti, stručne asocijacije, sindikati, zadruge, privredne komore, udruženja i druge neprofitne institucije), koje ispunjavaju uslove iz „Uputstva za podnošenje prijava za finansiranje projekata za unapređenje i podsticanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Beograda”.
Ukupan iznos za finansiranje projekata za unapređenje i podsticanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Beograda je 5.000.000 dinara.

Uputstvo za dostavljanje prijava i prijava (konkursna dokumentacija) mogu se preuzeti sa dna ove strane ili u Sekretarijatu za privredu, Beograd, Masarikova 5/XVIII (kancelarija 1803), radnim danima od 9 do 16 sati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 3061-359, ili i-mejlom na adresi: ana.tesic@beogradsg.org.yu

Prijavu i prateću dokumentaciju dostaviti na adresu: Grad Beograd – Gradska uprava, Sekretarijat za privredu – Uprava za poljoprivredu, Beograd, Masarikova 5/XVIII, sa naznakom: „Finansiranje projekata za unapređenje i podsticanje poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada Beograda“.

Rok za dostavljanje prijava je 28. novembar 2008. godine, do 16 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Uputstvo za dostavljanje prijava i prijava (konkursna dokumentacija) mogu se preuzeti ovde:

  Uputstvo
  Prijava
  Model