Home [akcija] škola novinarstva u KZM Obrenovac

škola novinarstva u KZM Obrenovac

77
0

 Obrenovac
– žanrovi i novinarski oblici izražavanja,
– priprema za pisanje novinarskog teksta,
– jezik u novinarstvu,
– novinarstvo u elektronskim medijima,
– organizacija redakcije,
– odnosi s javnošću,
– fotografija u medijima,
– praktičan rad u redakciji «Obrenovačke hronike»
prijave na kzm.obrenovac@yahoo.com ili u KZM – SKC Obrenovac od 12 do 15 h, 8724 025

p.s. svi programi su besplatni