Drugi Freja Forum u Zagrebu

0
SHARE

 Udruženje poslovnih žena iz Beograda je suorganizator drugog Freja Foruma koji će se ove godine održati u Zagrebu od 14. do 16. novembra. Ciljevi Foruma su promocija jednakih mogućnosti i demokratskih vrednosti i principa u zemljama Zapadnog Balkana, kao i stvaranje pozitivnog profila nevladinog sektora u njima. Udruženje poslovnih žena će u okviru Foruma 2008. organizovati seminar sa temom posvećenom problemima i mogućnostima sa kojima se žene suočavaju u procesu privatizacije i gubitka zaposlenja.

Ostali seminari će se baviti lokalnim ekonomskim razvojem, modelima funkcionisanja NVO, sistemima socijalne zaštite i iskustvima u evropskim integracijama, piše sajt „Poslovna žena".

Pored seminara biće organizovani i radionice sa aktuelnim temama, kao i izložbe.

Predmet seminara

Ženama iz Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana, koje pripadaju ciljnoj grupi onih koje će tokom privatizacije srednjih i velikih preduzeća ostati bez posla, treba pružiti šansu da ponovo dođu do posla, da steknu samopozdanje i uz podršku društva krenu putem samozapošljavanja.

NVO iz Srbije i regiona u ovom procesu su kao povezujuće institucije – koje kroz svoje projekte mogu da utiču na predstavnike lokalnih i centralne vlasti da integrišu aktivnosti radi efikasnijeg delovanja u prepoznavanju i rešavanju problema nezaposlenih žena.

Pravovremene informacije

S druge strane u dijalog treba uključiti i žene koje će ostati bez posla, kako bi na vreme dobile adekvatne informacije i podršku.

Učestvujući u Freja forumu svi akteri će osnažiti svoje kapacitete, kroz trening.

Razmena iskustva

Razmena iskustva sa odgovarajućim institucijama iz regiona koje su uspešno odgovorile izazovima tranzicije, kao i iz EU, svakako će doprineti da se ovim ženama pomogne da hrabrije krenu u preduzetništvo.

Učesnici Foruma biće predstavnici NVO, preduzetnici, predstavnici javnih agencija, istraživačkih organizacija i drugi zainteresovani.