Home [konkursi] Konkurs za najbolji diplomski rad iz oblasti psihologije – Fond Katarine Marić

Konkurs za najbolji diplomski rad iz oblasti psihologije – Fond Katarine Marić

85
0

 Fond "Katarina Marić" raspisuje Konkurs za najbolji diplomski rad iz oblasti psihologije.
Konkurs je otvoren do 30. novembra 2008. i na njemu mogu učestvovati diplomski radovi zaključeni tokom školske 2007/2008 godine. Ko može da učestvuje na Konkursu?

Na Konkursu mogu učestvovati radovi sa svih univerziteta u Srbiji, odbranjeni tokom akademske 2007/2008 godine i ocenjeni najmanje ocenom 9.

Kako, kada i gde prijaviti rad?
Svaki učesnik treba da:

 
popuni kratak formular
upload-uje svoj rad i
upload-uje svoj CV
Nazivi fajlova treba da imaju sledecu formu:
Rad: IME_PREZIME.PDF
Biografija. CV_IME_PREZIME.PDF.

Poželjno je da rad bude u PDF formatu

U slučaju problema sa upload-om radovi se mogu slati putem email-a na adresu konkurs@fondkatarinamaric.org.

Krajnji rok za prijavljivanje i slanje radova je 30. novembar 2008.

Ko pregleda radove?
Prispele radove će pregledati stručna komisija koju čine profesori univerziteta u Srbiji.
Članove stručne komisije svake godine imenuje savet Fonda "Katarina Marić".

Koji će elementi biti ocenjivani od strane stručne komisije?
Originalnost izbora i pristupa temi
Veština u korišćenju literature
Originalnost i kvalitet primene metoda
Kvalitet izbora i primene metoda za analizu podataka
Originalnost i kvalitet (zasnovanost) izvedenih zaključaka

Šta je nagrada?

Kandidati čiji radovi budu u užem izboru predstaviće ih tokom naučno stručnog skupa ''Empirijska istraživanja u pshologiji'' koji se održava u Beogradu tokom februara 2009.

Najbolji rad po mišljenju stručne komisije biće nagrađen novčano, sumom koju određuje Savet fonda (dinarska protivvrednost 1000 evra)