Home omladinska politika Omladinska politika u Jugoistiočnoj Evropi

Omladinska politika u Jugoistiočnoj Evropi

57
0

 Ministarstvo omladine i sporta, u saradnji sa Partnerstvom Saveta Evrope i Evropske komisije, organizovalo je seminar „Razvoj omladinske politike u Jugoistočnoj Evropi“, u Beogradu od 22. do 24. septembra 2008. godine.
Na seminaru su učestvovali predstavnici vladinog i nevladinog sektora, kao i istraživači iz oblasti omladinske politike, iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Makedonije, Rumunije, Srbije, Turske, Hrvatske, Crne Gore. Učesnike seminara na svečanom otvoranju pozdravili su ministar omladine i sporta Snežana Samardžić Marković i šef Kancelarije Saveta Evrope u Srbiji, Konstantin Jerokostopulos.

Specijalni savetnik ministra omladine i sporta Zora Krnjaić i koordinator Partnerstva Saveta Evrope i Evropske komisije Joakim Šild istakli su da je ovo drugi seminar na temu razvoja omladinske politike u Jugoistočnoj Evropi, te da ovakvi skupovi omogućavaju da se razmene ideje i na taj način unapredi i dalje razvija omladinska politika.

Cilj seminara je promovisanje daljeg razvoja omladinske politike u Jugoistočnoj Evropi, putem razmene primera dobre prakse iz oblasti razvoja i/ili implementacije omladinske politike. Takođe, seminar je  usmeren ka podsticanju dijaloga o razvoju i implementaciji omladinske politike među relevantnim akterima iz omladinskog polja u regionu, kao i identifikovanju aktivnosti koje treba preduzeti na međunarodnom nivou u cilju daljeg razvoja omladinske politike.

Očekivanja Ministarstva omladine i sporta bila su da se učesnici seminara što bolje upoznaju i iniciraju uspostavljanje bliže institucionalne saradnje, koja će kasnije omogućiti mladima da lakše sarađuju, razmenjuju svoja iskustva i jednostavnije dolaze do rešenja problema sa kojim se suočavaju u svakodnevnom životu.

Učesnicima su se drugog dana seminara obratili predstavnici međunarodnih organizacija: GTZ-a, NDI-a, OSCE-a, UNICEF-a i USAID-a i izneli svoje iskustvo i planove iz omladinskog polja. Takođe, istog dana stručni saradnici, evropski eksperti iz oblasti omladinske politike, održali su predavanja na temu omladinske politike i participacije mladih. Veliki doprinos kvalitetu seminara dali su predstavnici Partnerstva Saveta Evrope i Evropske komisije i SALTO resursnog centra za mlade, koji su ujedno i koorganizatori seminara.

Učesnicu su tokom tri dana seminara radili u plenumu gde su predstavnici vladinog i nevladinog sektora, kao i istraživači iz oblasti omladinske politike prezentovali svoja iskustva i primere dobre prakse, a zatim su u radnim grupama imali priliku da diskutuju o pitanjima od značaja i daju svoje predloge i preporuke.
Seminar su svečano zatvorili državni sekretar Ministarstva omladine i sporta Ivana Kovačević i specijalni savetnik direktora Direktorata za omladinu i sport Saveta Evrope Gi Mišel Brandtner, koji su se učesnicima zahvalili na odličnoj saradnji i sjajnoj radnoj atmosferi.