Home [konkursi] Konkurs – Analiza karakteristika siromaštva u Srbiji

Konkurs – Analiza karakteristika siromaštva u Srbiji

65
0

 Tim potpredsednika Vlade za implementaciju strategije za smanjenje siromaštva, Republički zavod za statistiku i Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, raspisuju konkurs pod nazivom: Analiza karakteristika siromaštva u Srbiji. Osnovni cilj ovog konkursa je da podrži izradu analiza koje mogu unaprediti sagledavanje faktora i rizika siromaštva u Srbiji. Konkurs takođe treba da unapredi istraživačku praksu u zemlji, kao i da podstakne istraživače/ice na početku karijere da koriste postojeću istraživačku građu.

Obrazloženje

U maju mesecu 2008. godine, Republički zavod za statistiku Srbije objavio je Studiju o životnom standardu – Srbija 2002-2007. Analize prikazane u studiji zasnivaju se na podacima iz Ankete o životnom standardu (AŽS) iz 2002, 2003. i 2007. godine. Podaci o siromaštvu i životnom standardu posmatraju se kao deo informacionog sistema koji Vladi Srbije i njenim ministarstvima pomaže u donošenju odluka. Statistički podaci o siromaštvu su od suštinskog značaja za procese strateškog planiranja koje preduzima Vlada Srbije, za praćenje efikasnosti i rezultata implementacije donetih strateških mera, kao i za odgovorno vođenje politika vezanih za socio-ekonomski razvoj.

Statistički sistem Srbije značajno je unapređen u periodu između 2003. i 2008. godine. Predlogom zakona o statistici, Republičkom zavodu za statistiku su dodeljena ovlašćenja i pravo da prati kretanje siromaštva u Srbiji, kako bi se identifikovale najosetljivije grupe stanovništva i glavni faktori rizika siromaštva. Poboljšan je pristup podacima, sirovi podaci Ankete o životnom standardu su dostupni javnosti, a sama realizacija istraživanja doprinela je poboljšanju veze između zvanične statistike i korisnika podataka.

Studija o životnom standardu pruža obilje podataka, ali sam izveštaj ne prikazuje sve dimenzije i karakteristike siromaštva u Srbiji.

Opšti okvir:

Opšti cilj projektnog zadatka je dodatno sagledavanje faktora i rizika siromaštva u Srbiji.

Specifični ciljevi projektnog zadatka su:

a. dovođenje u vezu onih podataka/pojava koji u Studiji o životnom standardu nisu povezani i čija veza nije opisana

b. komplementarna istraživanja koja bi dodatno objasnila fenomenе siromaštva koje Studija o životnom standardu identifikuje.

Tim potpredsednika Vlade za implementaciju strategije za smanjenje siromaštva podržaće realizaciju istraživanja u sledećim tematskim oblastima, koje su obuhvaćene Studijom o životnom standardu 2002/2007:

 • Profil siromaštva u Srbiji
 • Mesečni prihodi i potrošnja domaćinstva
 • Demografske odlike stanovništva
 • Uslovi stanovanja i posedovanje trajnih potrošnih dobara
 • Socijalna zaštita
 • Zdravstvena zaštita
 • Obrazovanje
 • Radni status
 • Poljoprivreda
 • Snabdevanje vodom i sanitarne usluge

Projektni zadatak:

Od kandidata se očekuje da pošalju predlog projekta/istraživanja sa planiranom metodologijom i izvorima podataka koje će biti korišćene.

Predviđeno vreme trajanja projekta/istraživanja je od 1.novembra do 15. januara kada treba dostaviti završni izveštaj.

Očekivani rezultati:

 • Izveštaj koji treba da sadrži sledeće elemente:
 • Opis identifikovanog problema
 • Ciljeve istraživanja
 • Opis metodologije
 • Analizu glavnih rezultata
 • Zaključak
 • Preporuke koje proističu iz glavnih nalaza
 • Preporuke za dalja istraživanja

Sažetak izveštaja sa fokusom na  glavne nalaze i preporuke.

Ko može da konkuriše:

Mogućnost da se prijave na ovaj konkurs imaju nezavisni/e istraživači/ce i/ili timovi istraživača/ica, istrazivači/ce ili timovi istrazivača iz državnih institucija, NVO koje se bave istraživanjem. Prednost će imati istraživači/ce na početku karijere. 

Uz projektni predlog treba priložiti i biografiju (CV) istraživača/ica.

Jedan istraživač/ica i/ili timovi istraživača/ica, lokalne NVO, državne organizacije i institucije, mogu da prijave najviše dva projektna predloga.

Raspoloživa sredstva i rokovi:

U okviru konkursa biće podržano do deset projekata čiji budžeti neće prelaziti 1.500 Evra.

Ukupan fond projekta je do 15.000 Evra.

Za više informacija molimo da pogledate u Projektnom dokumentu:

Konkurs – Analiza karakteristika siromaštva u Srbiji [ doc, 181KB ]

Formular za konkurs – Analiza karakteristika siromaštva [ doc, 214KB ]