Home [njuz] Fakulte za državnu upravu i administraciju

Fakulte za državnu upravu i administraciju

92
0

   Adresa: Bulevar umetnosti 29, 11070 Novi Beograd
  Telefon: 011/2147 208 2145 464
  Faks: 011/2147 208
  www: http://www.megatrend-edu.net/
  e-mail: infofdua@megatrend-edu.net

O Fakultetu:
Na fakultetu za državnu upravu i administraciju se obrazuju studenti za rad u oblastima koje se bave poslovanjem, menadžmentom i organizacijom javnog sektora na nacionalnom i nadnacionalnom nivou.
Po završetku Fakulteta, studenti mogu da rade kao pravnici – rukovodioci, analitičari i administrativni službenici u institucijama i organicijama javnog sektora.

Osnovne studije su četvorogodišnje i realizuju se kroz 4 usmerenja koja obuhvataju sve vidove administracije i uprave.

Broj odseka/smerova: 4
Odseci/smerovi:

  • smer za državnu upravu
  • smer za poreze i carinu
  • smer za pravosudnu upravu
  • smer za administraciju

Nazivi zvanja:
diplomirani pravnik, specijalita za državnu upravu i administraciju (u rangu Bachelor of Art – BAs)
diplomirani pravnik – master, specijalista za državnu upravu ili poreze i carine ili administraciju (u rangu Master of  Arts – MAS)
doktor pravnih nauka, specijalita za državnu upravu i administraciju (u rangu Doctor of Philosophi – PHD)