Home [treninzi] Investirajte i čekajte! – osnovni kurs o Berzi

Investirajte i čekajte! – osnovni kurs o Berzi

66
0

 Odluka da predstavimo Beogradsku berzu i berzansko poslovanje kroz seminar "Osnovni kurs o Berzi" podstaknuta je promenama koje su ustanovile nove ekonomske kategorije, nove instrumente, nove profesije, novu terminologiju… A sve je počelo davne 1989. godine. Na izgled lako i bez dovoljno znanja o suštini tog pojma prihvatili smo status "akcionar".

Neki bi rekli da je sve bilo vrtoglavo, ali kad se osvrnemo na prvu rečenicu ovog pasusa, lako se može izračunati da naši građani status akcionara "osvajaju" bezmalo dvadeset godina. Tada se u tranziciju i njen najtransparentniji vid – privatizaciju, krenulo popularnim "internim deonicama". A tako je i danas. Menjali su se modeli i načini privatizacije, samim tim i načini sticanja akcionarskog statusa, a privatizacija kao najosetljiviji, najbolniji i time najvidljiviji deo tranzicije, još uvek traje. Osnovni kurs o Berzi koji će biti održan 3. i 4. septembra 2008. godine namenjen je akcionarima Srbije koji su to svojstvo stekli upisom ili kupovinom akcija u procesu svojinske transformacije, kao i onima koji sebe žele da edukuju i pripreme za efikasno upravljanje finansijskim sredstvima kroz njihovo uvećanje plasiranjem novca u hartije od vrednosti kojima se trguje na organizovanom tržištu, odnosno Beogradskoj berzi, posredstvom članova Berze. Sve informacije u vezi sa ovim, ali i o ostalim kursevima u organizaciji Beogradske berze zainteresovani mogu dobiti putem web sajta, na sledećoj adresi:


http://www.belex.co.yu/srp/oberzi/edukacija/kursevi.php

ili telefonom, broj: 011/311-73-01
Broj mesta je ograničen!