Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja građana u oblasti omladinske politike

0

 Palilula
Uslovi konkursa:
1. Udruženja građana koja su registrovana u Republici Srbiji mogu konkurisati za sredstva za projekte iz oblasti omladinske politike ako se njima obezbeđuje usmerenost ciljeva projekata ka:
– programima podsticanja mladih na udruživanje i podizanje kapaciteta udruženja mladih;
– podsticanje kampanja za omladinski aktivizam i volonterizam i veće učešće mladih u svim sferama društvenog života;
– neformalno obrazovanje mladih;
2. Pravo konkurisanja za dodelu sredstava na konkursu imaju registrovana udruženja građana koja se bave problematikom mladih i koja do 15. 09. 2008. predaju svoj predlog projekta u skladu sa navedenim ciljevima.
3. Trajanje projekta može biti maksimalno do 6 meseci (krajnji rok za završetak svih započetih projekata je 31. 05. 2009)
4. Projekti se moraju u većinskom delu realizovati na teritoriji Gradske opštine Palilula

Potrebna dokumentacija:
– Obrazci (Aneks 1, Aneks 2, Aneks 3)
– Preporuke donatorskih organizacija i institucija
– Kopija Statuta podnosioca prijave
– Kopija Statuta svake partnerske organizacije
– Potpisane i overene izjave podnosilaca projekta i (ukoliko postoji) o partnerstvu
– Kopija Rešenja o upisu u registar organizacija koje se prijavljuju
– Odluka Upravnog odbora za učešće u javnom konkursu

PREUZMITE: Obrasci (PDF, 169 KB)

Predlog projekta i dokumentaciju poslati na adresu:
GO Palilula, Takovska 12, 11000 Beograd
Dodatne informacije na tel. (011) 3294-733 i 3232-578 

Previous articleLuka Beograd poziva studente arhitekture na dvodnevnu radionicu
Next articleImamo jedni druge – novi MMS konkurs mt:s