Home [njuz] Savremene metode mamac za brucoše

Savremene metode mamac za brucoše

71
0

 Predavanja gostujućih profesora iz oblasti politike, diplomatije, nauke, ekonomije i biznisa, mogućnost studiranja „na daljinu, moderni uslovi za svakodnevni rad… neki su od glavnih razloga zbog kojih se mladi sve više odlučuju za privatne fakultete
Broj privatnih fakulteta i viših škola u Srbiji raste iz godine u godinu, a pred nastupajući drugi upisni rok Pressmagazin otkriva koji su smerovi atraktivni za buduće brucoše. Podaci Zavoda za statistiku Republike Srbije pokazuju da se godišnje u državne visoke škole i fakultete upiše oko 240.000 brucoša, dok samo jedna petina diplomira u roku. Većina diplomiranih stručnjaka nailazi na probleme pri zapošljavanju, a kada se zaposle, primećuju da poseduju višak teorijskog, a manjak praktičnog znanja. Obrazovna praksa koja je dovela do nepovoljne statistike u visokom obrazovanju, motiv je većine vlasnika koji su se opredelili za otvaranje privatnih obrazovnih ustanova. Sami studenti ističu da po ceni samofinansirajućih studija na državnom fakultetu imaju bolje i opuštenije uslove za rad na privatnim fakultetima.

Pored adaptacije plana i programa, privatni fakulteti ističu da metodologijom nastave žele da se približe realnim potrebama tržišta rada.

Mega studije

Megatrend je jedan od fakulteta sa najdužom tradicijom među privatnim fakultetima u Srbiji. Pored Beograda, svoje ogranke ima i u Zaječaru, Vršcu, Valjevu, Požarevcu i Somboru. Svojim studentima nudi mogućnost i studiranja „na daljinu" po čemu je lider u našoj zemlji. Rektor Megatrend univerziteta dr Mića Jovanović kaže da se ovaj fakultet svojim kvalitetom izborio za poziciju koju trenutno uživa.

– Naš fakultet ističe se izuzetnim prostornim uslovima kao što su sala i kompjuterske laboratorije, koji su sigurno na nivou vodećih svetskih univerziteta. Pored toga, tu je i veoma kvalitetan profesorski kadar, a naročito je važna činjenica da su profesori vrlo pristupačni studentima. Uz pomoć savremenih metoda predavanja, naši profesori pokušavaju da prikažu studentima realne situacije koje ih očekuju na njihovim budućim radnim mestima kroz brojne studije slučaja i konkretne primere. Na ovaj način studenti pored teorijskog stiču i praktično znanje koje je veoma bitan, ako ne i presudan činilac na koji poslodavci obraćaju pažnju prilikom zapošljavanja mladih ljudi – objašnjava dr Jovanović.

Megatrend odlikuje razvijena međunarodna saradnja sa drugim fakultetima širom Evrope i čitavog sveta. Organizuju se predavanja gostujućih profesora, uglednih naučnika iz renomiranih naučnih institucija širom sveta i stranih ambasadora, što studentima omogućava pristup aktuelnim informacijama. Pre svega to se odnosi na dešavanja iz oblasti politike, diplomatije, nauke, ekonomije i biznisa.

– Megatrend raspolaže sa 14 različitih katedri koje su dostupne, ne smo u Beogradu, već i u drugim gradovima Srbije. Kada govorimo o institucijama u Beogradu, najveće interesovanje vlada za Fakultet za poslovne studije i Fakultet za kulturu i medije – ističe naš sagovornik.

Na fakultetima i visokim školama u Beogradu školarina iznosi 1.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, jedini izuzetak je Fakultet za umetnost i dizajn gde je školarina 2.500 evra. Što se tiče odeljenja Megatrend univerziteta koja se nalaze u Vršcu, Požarevcu i Somboru školarine iznose 1.000 evra, dok je visina školarine u Zaječaru 45.000 dinara. Školarina uključuje komplet udžbenika u elektronskom obliku i mogućnost sticanja ECDL (European computer driving licence) sertifikata.

Svojim studentima univerzitet nudi olakšice prilikom plaćanja školarine.

– Omogućili smo plaćanje u više rata i to čekovima građana ili kreditom kod poslovnih banaka. Takođe, uveli smo i porodični popust koji važi u slučaju da na našem univerzitetu studiraju dva člana istog domaćinstva i u tom slučaju student na višoj godini studija ostvaruje pravo na popust školarine za 30 odsto. Studenti našeg univerziteta mogu da ostvare pravo i na godinu besplatnog studiranja ako u toku jedne školske godine, u redovnim ispitnim rokovima ostvare prosek preko 9,70 i 60 ESPB bodova – navodi rektor Megatrend univerziteta.

Moderan biznis

Mogućnost da se savremenim obrazovnim metodama upoznaju sa tajnama modernog biznisa, budućim brucošima omogućila je „Visoka škola modernog biznisa" koja će u septembru upisati prvu generaciju studenata. Direktor ovog fakulteta, prof. dr Čedomir Ljubojević kaže da se oni od ostalih razlikuju po konceptu koji je oslobođen stereotipa, savremen i usklađen sa programima sličnih fakulteta u Evropi.

– Naš program je prilagođen potrebama vremena u kome živimo i potrebama tržišta rada, a u isto vreme dovoljno efikasan. Naš cilj je da studente opremimo znanjem koje će im omogućiti da se lako i efikasno mogu uhvatiti u koštac sa izazovima koji su ispred njih – objašnjava dr Ljubojević.

Budući studenti ovog fakulteta mogu se opredeliti za sledeće programe „Menadžment u savremenom biznisu", „ Liderstvo u promenljivom okruženju" i „Film i televizija".

– Namera nam je da omogućimo najsavremenije uslove studiranja i obezbedimo najkvalitetniji nastavni kadar iz zemlje i okruženja. Našim studentima ćemo omogućiti da ostvare neposredan i trajni kontakt sa evropskim liderima u svetu biznisa. Klasične metode nastave upotpunili smo modernim, koje uključuju i virtuelne oblike obrazovanja. Studijski program „Film i televizija" je koncipiran po uzoru na srodne studijske programe iz obe oblasti u svetu. Cilj nam je da Visoka škola postane prepoznatljiva po kvalitetu i uslovima studiranja, a posebno po studentima koji će posle završetka studija biti priznati i traženi na tržištu rada. Opredelili smo se za vrlo pristupačnu cenu od 2.000 evra po godini studija, odnosno 4.000 evra po godini studija na studijskom programu „Film i televizija" – kaže dr Ljubojević.

Potreba za kvalitetnim i efikasnim menadžerima bila je osnovni motiv za osnivanje Fakulteta za menadžment malih i srednjih preduzeća. Dekan ove viskoškolske ustanove dr Boško Nadoveza kaže da je fakultet namenjen svima koji su spremni da preuzmu odgovornost za svoju budućnost i koji se hrabro upuštaju u borbu za bolji život.

– Naši studenti su mladi ljudi koji su shvatili da njihova budućnost, posao, karijera i finansije zavise isključivo od njih. Fakultet je osnovan pre sedam godina, a cilj nam je da na što kvalitetniji i moderan način osposobimo menadžere za rad na slobodnom tržištu. Naši diplomci posle samo tri godine, koliko traje nastava na osnovnim akademskim studijama, osposobljeni su da upravljaju nekim od 90.000 malih i srednjih kompanija u Srbiji. Sva potrebna znanja stiču kroz teorijski, ali i praktičan rad na fakultetu. Predavači su neki od najboljih, svetski priznatih stručnjaka – navodi prof. dr Nadoveza.

Strani jezici

Prednost ovog fakulteta je što svoje polaznike osposobljava za poslovanje na engleskom, ali i na italijanskom jeziku.

– Na fakultetu se kroz trogodišnje intenzivno učenje engleskog insistira upravo na poslovnoj upotrebi jezika. Pored engleskog, zbog sve većeg broja privrednika iz Italije koji ulažu kapital u našu zemlju, na Fakultetu je obavezan i italijanski jezik. To je neophodno za uspešnu komunikaciju sa poslovnim partnerima iz inostranstva, ili za predstavljanje svog biznisa na nekom inostranom sajmu, kao i za praćenje stručne literature. Akcenat je i na konkretnim temama kao što su izrada kvalitetnog biznis plana, primena internet marketinga, internet promocija i osobine elektronskog poslovanja – kaže naš sagovornik.

Cena godine studiranja na Fakultetu za menadžment malih i srednjih preduzeća iznosi 1.700 evra u dinarskoj protivvrednosti, ali postoji i mogućnost plaćanja na više rata.

– Prilikom upisa uplaćuje se iznos od 500 evra, a preostali iznos se deli na 12 mesečnih rata. U ovu cenu uračunata je specifična vrsta obuke namenjena svim ljudima koji su sagledali aktuelan političko-privredni trenutak i odlučili da smelo uđu u tržišnu utakmicu u kojoj učestvuju osobe preduzetničkog duha. To su pre svega sposobni menadžeri i kreativni ljudi – objašnjava dekan.

Diplomatija i bezbednost

Akademija za diplomatiju i bezbednost osnovana je sa ciljem da studente pripremi za izazove koji ih očekuju u budućim međunarodnim karijerama u diplomatskoj službi, bezbednosnom sektoru, međunarodnom i nevladinom sektoru i za poslove javne administracije. Direktor akademije dr Andreja Savić kaže da trogodišnje školovanje omogućava studentima da steknu uvid u savremene međunarodne odnose i najnovija znanja iz oblasti bezbednosti. – Akademija postavlja veoma visoka očekivanja pred svoje studente. Poseban akcenat je na teorijskom znanju, ali i njegovoj praktičnoj primeni. Studenti se osposobljavaju za veštine kritičkog mišljenja i razvijanje analitičkog i racionalnog odgovora na najvažnija i najaktuelnija pitanja i probleme. Akcenat je na grupnim diskusijama i prezentacijama – objašnjava Savić.

Studenti ove akademije imaju mogućnost da kroz putovanja i aktivno uključivanje u međunarodna dešavanja, steknu uvid u međunarodna dešavanja.

– Naši studenti imaju mogućnost da odaberu potpuno iste predmete, kurseve i opšti program, sa istim profesorima na engleskom ili na srpskom jeziku, prema vlastitim željama i afinitetima. To je veoma važno jer će tokom buduće karijere raditi u međunarodnom okruženju. Cena školarine za jednu školsku godinu iznosi 4.600 evra u dinarskoj protivvrednosti. Prva rata u iznosu od 1.100 evra plaća se prilikom upisa, dok se preostali deo školarine isplaćuje u deset rata od po 350 evra – navodi direktor Akademije.

Viša poslovna škola Čačak

Pored Beograda i drugi gradovi širom Srbije prepoznali su potrebu za usavršavanjem kadrova u oblasti poslovanja. Jedna od takvih je Visoka poslovna škola u Čačku koja pri radu sa studentima koristi nastavni program koji je dominantan u obrazovanju ekonomista razvijenih zemalja. Rad sa studentima organizovan je u malim grupama i uz savremenu tehnološku podršku.

– Nastavni kadar i programi studija predstavljaju garanciju da studenti nakon završenog školovanja mogu da se nadaju uspešnoj karijeri, jer su obrazovni profili takvi da studente osposobljavaju za profesije koje su tražene na tržištu rada. Osnovne studije traju tri godine, nakon čega student stiče zvanje strukovnog ekonomiste odnosno strukovnog menadžera, zavisno od odabranog studijskog programa. Važan deo rada sa studentima predstavlja njihovo aktivno učestvovanje u nastavnom procesu. U nastavu su pored predavanja uključeni i seminari, video prezentacije, diskusije, rešavanje zadataka, kolokvijumi, testovi, intervjui i okrugli stolovi. Školarina se plaća u više rata i to 22.500 dinara prilikom upisa i još pet mesečnih rata od po 9.000 dinara – objašnjavaju u ovoj školi.

Izvor: Pres