Home [treninzi] BOŠ upisuje novu generaciju

BOŠ upisuje novu generaciju

79
0

 BEOGRADSKA OTVORENA ŠKOLA ODELJENJE ZA NAPREDNE DODIPLOMSKE STUDIJE upisuje XVI generaciju studenata
na program Multidisciplinarnih dodiplomskih studija
Kako postati student DAUS-a? Izbor studenata za Multidisciplinarne dodiplomske studije Beogradske otvorene škole obavlja se u tri faze: Prijavljivanje kandidata (1. septembar – 11. septembar)

Pravo prijavljivanja imaju studenti do 27 godina starosti. Zainteresovani studenti mogu da preuzmu formulare za prijavljivanje i preporuke u prostorijama DAUS-a svakog radnog dana od 14 do 17 časova.

Prilikom prijavljivanja kandidati treba da dostave:

  1. Popunjen prijavni formular sa dve fotografije;
  2. Biografiju;
  3. Dve preporuke profesora ili naučnih radnika;
  4. Esej „ Zašto želim da postanem student DAUS-a";
  5. Uverenje o prosečnoj oceni tokom studija ili fotokopiju
    stranica indeksa koje sadrže ocene na predmetima.

Kandidati koji su dostavili kompletnu dokumentaciju ulaze u drugi krug selekcije.

   Provera znanja (15.-20. septembar)

Svi kandidati pristupaju izradi testova. Provera znanja obuhvata izradu:

– Testa engleskog jezika;
– Testa opšte kulture;
– Testa sposobnosti.

Na osnovu rezultata testiranja i prosečne ocene ostvarene tokom studija pravi se rang lista kandidata koji će biti pozvani na intervju.

   Intervju i konačan izbor (20. septembar – 1. oktobar)

Četvoročlana komisija Beogradske otvorene škole obaviće razgovor sa kandidatima koji su pozvani na intervju. Nakon intervjua, a na osnovu ostvarenog uspeha, Komisija za prijem će da odabere 35 najboljih studenata koji će pohađati Multidisciplinarne dodiplomske studije Beogradske otvorene škole.
Studenti će pokrivati deo troškova realizacije Multidisciplinarnih dodiplomskih studija Beogradske otvorene škole.

Kontaktirajte nas:
Palata Beograd
Masarikova 5/XVI
11000 Beograd
tel: 011/30 61 372; 30 65 800
tel/faks: 011/ 361 31 12
imejl: nikola@bos.org.yu