Home [treninzi] “Erasmus mundus – Basileus” Novi program mobilnosti osoblja i studenata na 8...

“Erasmus mundus – Basileus” Novi program mobilnosti osoblja i studenata na 8 EU univerziteta

58
0

 Erasmus Mundus External Cooperation Window – EM ECW "BASILEUS"  Šta predstavlja program Erasmus Mundus External Cooperation Window – EM ECW?  EM ECW podrazumeva međunarodnu saradnju kroz mobilnost studenata i osoblja u oblasti visokog obrazovanja. Program je pokrenuo Biro za koordinisanje evropske pomoći (AIDCO), a realizovaće ga Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu (EACEA). Cilj programa Erasmus Mundus External Cooperation Window (EM ECW) je da se postigne bolje razumevanje i uzajamno obogaćivanje između Evropske unije i trećih zemalja u oblasti visokog obrazovanja putem razmene ljudi, znanja i veština.

BASILEUS PROJEKAT (jedan od EM ECW programa odobrenih od strane Evropske komisije) obezbeđuje finansiranje akademske mobilnosti iz zemalja Zapadnog Balkana u zemlje EU i obrnuto. Partnerstvo u okviru Basileus projekta obuhvata 8 EU univerziteta i 12 univerziteta iz regiona Zapadnog Balkana:

Univerziteti u EU i zemljama kandidatima:
Univerzitet u Gentu, Belgija – koordinator
Univerzitet u Nici Sophia Antipolis, Francuska
Univerzitet u Lundu, Švedska
Univerzitet u Hajdelbergu, Nemačka
Univerzitet u Rimu, La Sapienza, Italija
Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
Univerzitet Sv. Kliment Ohridski u Sofiji, Bugarska
Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska

Univerziteti Zapadnog Balkana:
Univerzitet Fan s. Noli u Korci, Albanija
Univerzitet u Skodri, Albanija
Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Univerzitet Sv. Kiril i Metodije u Skoplju, Makedonija
Univerzitet Sv. Kliment Ohridski u Bitolju, Makedonija
Univerzitet Jugoistočne Evrope u Tetovu, Makedonija
Univerzitet u Prištini, Kosovo (1244)
Univerzitet u Crnoj Gori, Crna Gora
Univerzitet u Beogradu, Srbija
Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
Univerzitet u Nišu, Srbija
Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Projekat se finansira iz programa Evropske komisije Erasmus Mundus External Cooperation Window Programme i predstavlja prvi projekat mobilnosti u regionu ovog obima.

U kojim akademskim disciplinama?
Projekat BASILEUS je otvoren za mobilnost u svim akademskim oblastima.

Za koga je otvoren projekat BASILEUS?
Studenti i osoblje svih partnerskih univerziteta, kako iz zemalja Zapadnog Balkana tako i zemalja EU mogu se prijaviti za stipendije (ukupno 400 stipendija za sve nivoe visokog obrazovanja za školsku 2008/2009. godinu):
Osnovne studije: 6 ili 10 ili 34 meseca perioda mobilnosti
Diplomske (master) studije: 6 ili 10 ili 22 meseca perioda mobilnosti
Doktoranti: 6 ili 10 ili 34 meseca perioda mobilnosti
Postdoktoranti: 10 meseci perioda mobilnosti
Nastavno osoblje (nastava, obuka i istraživanje): 1 mesec perioda mobilnosti
Administrativno osoblje: 1 mesec perioda mobilnosti

Studenti su podeljeni u tri ciljne grupe koje je odredila Evropska komisija:
Ciljna grupa 1: studenti i nastavno osoblje regostrovani na jednom od univerziteta-clanica Basileus konzorcijuma.
Ciljna grupa 2: državljani zemalja Zapadnog Balkana koji su trenutno registrovani na jednom od univerziteta Zapadnog Balkana koji nije član konzorcijuma ili studenti koji su stekli jednu od visokoskolskih diploma na bilo kojem od univerziteta Zapadnog Balkana (iz Basileus konzorcijuma ili izvan)
Ciljna grupa 3: državljani zemalja zapadnog Balkana koji su u „ugroženoj" situaciji (izbeglice, azilanti, raseljeno stanovništvo, osobe sa invaliditetom, itd).

Studenti se prijavljuju ONLINE na adresu: www.basileus.ugent.be

Studenti Ciljne grupe 1. treba da se obrate kancelarijama za međunarodnu saradnju na svojim univerzitetima kako bi verifikovali svoju onlajn prijavu.

Kada se prijaviti?

Objavljeni rokovi za prijavu na web stranici www.basileus.ugent.be
Početak mobilnosti predviđen je za februar 2009. godine.