Regionalna škola političkih studija

0

seminar.jpegMreža Škola politickih studija raspisuje konkurs za regionalnu Školu. U školi ce ucestvovati po 4 predstavnika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Rumunije, Srbije i Kosova. Škola ce se sastojati iz 3 kursa:
I kurs – Politicka demokratija i politicki procesi – Skopje, Makedonija, 20. – 24. jun
II kurs – Konflikt menadžemnt i pregovaranje – Zagreb, Hrvatska, 26. – 30. septembar
III kurs – Regionalna politika – Sofija, Bugarska, 7. – 11. novembar
Radni jezik je engleski, a za ucesnike su pokriveni svi troškovi.
Pravo ucešca imaju predstavnici politickih partija, javnih institucija, NVO-a i medija.
Zainteresovani kandidati svoje aplikacije sa pismom o namjerama, CV-em i kontaktima treba da pošalju najksanije do 27. aprila 2007.god.
Školu koordinira Bugarska Škola politike.
Sve dodatne infomacije možete dobiti kontaktirajuci Školu demokratskog rukovodenja NDC-a.
http://www.sdr.ndcmn.org/

Previous articleMuzički tramvaji
Next articlePoziv za učešće na 13. FESTIVALU EKOLOŠKOG POZORIŠTA, Bačka Palanka