Konkurs za projekte interkulturalnog dijaloga

0
SHARE

 Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine raspisao je konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata udruženja građana na temu "Interkulturalni dijalog". Opšti cilj konkursa je promocija interkulturalnog dijaloga kao sastavnog dela evropskih vrednosti – ljudskih prava, vladavine zakona, jačanja socijalne kohezije, solidarnosti, mira i stabilnosti.

Specifični cilj je humanizacija međuljudskih odnosa i prevladavanje antagonizama, s obzirom na heterogenost nacionalne, verske i ideološke strukture našeg društva.
Predlozi projekata se podnose do 1. septembra Fondu za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.
Predlozi projekata se podnose na formularu u tri primerka i jedan elektronski zapis. Na konkursu mogu da učestvuju samo udruženja građana sa sedištem na području Vojvodine. Najviši iznos koji se jednoj organizaciji može odobriti konkursom je 400.000 dinara, bilo da je slučaj finansiranja celog projekta ili da je u pitanju sufinansiranje. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-47-57

Izvor:Danas