Home omladinska politika Predlog za formiranje Saveta za mlade u okviru modela za gradove i...

Predlog za formiranje Saveta za mlade u okviru modela za gradove i opštine

97
0

 Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Centar modernih veština (CMV) su ostvarili zajednicki cilj – izrada kvalitetnih modela statuta namenjenih gradovima i opštinama Srbije. U okviru njih se nalazi i preporuka za formiranje SAVETA ZA MLADE (posebno članovi 48, 50, 51 i 52)

Modeli statuta su nastali uz podršku Fonda za otvoreno društvo i Evropske Unije u okviru „Programa jačanja lokalne samouprave u Srbiji", koji finansira EU, realizuje EAR, a sprovodi Savet Evrope u saradnji sa SKGO.

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Centar modernih veština (CMV) su ostvarili zajednicki cilj – izrada kvalitetnih modela statuta namenjenih gradovima i opštinama Srbije.

Modeli Statuta nastali kao rezultat našeg stalnog zalaganja za modernije organizovanu opštinu po meri gradana. Naša je želja da ovi modeli pomognu opštinskim i gradskim upravama da se organizijuju na moderniji i efikasniji nacin. Ovi modeli statuta otvaraju mogucnost da se kroz predviđena rešenja uvedu mehanizmi i prakse koje su se u zemljama razvijene demokratije pokazale kao dragocene za efikasnu i participativnu lokalnu samoupravu.

Tim koji je radio na izradi tekstova modela statuta želi da naglasi da se radi o modelima – dakle o tekstovima koji bi trebalo da posluže kao osnova, a ne kao gotova rešenja.

MODELE STATUTA MOŽETE NAĆI U ELEKTRONSKOJ BIBLIOTECI I NA SAJTU SKGO (http://www.skgo.org/code/navigate.php?Id=107