Home [njuz] Kriju troškove studija

Kriju troškove studija

75
0

 Mnogi fakulteti su ove godine povećali školarine za 10 do 30 hiljada dinara, čime je cena studiranja na državnom fakultetu gotovo izjednačena sa privatnim. Revoltirani studenti, koji su i prošle godine protestvovali protiv previsokih školarina, sada su zatražili specifikaciju troškova. U središtu njihovog negodovanja nalazi se sumnja da je cifra koju država izdvaja za školarinu studenata na budžetu manja od one koju naplaćuje samofinansirajućim studentima. Ni studentske pretnje štrajkom, ukoliko se ne ispune njihovi zahtevi, nisu naterali savete fakulteta da mesec dana od zahteva obezbede specifikacije. Naime, do sada je jedino Pravni fakultet dostavio specifikacije, dok Arhitektonski, Filozofski, Filološki, Veterinarski, Rudarsko-geološki, Saobraćajni, Pravoslavno-bogoslovski, DIF i Fakulteti za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, i dalje ćute. To ne bi trebalo ni da čudi, jer se iz podataka Pravnog fakulteta vidi da od samofinansirajućih studenata uzmaju manje novca nego što im država daje za studente na budžetu.
Branko Kovačević, rektor BU za naš list je rekao da saveti fakulteta sami odlučuju koliko će naplatiti školarine za samofinansirajuće studente.
– Na većini fakulteta, troškovi za studenta na budžetu izjednačeni su sa cenama studija za samofinansirajuće studente. Ipak, samo na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu se uzima više novca za samofinansiranje nego što država daje za studenta koji je na bužetu – kaže rektor Kovačević.
Više detalja u Rektoratu, o tome da li je još neki fakultet poslao specifikaciju, nismo uspeli da saznamo. A na visinu školarina ni Rektorat, ni Ministarstvo obrazovanja ne mogu da utiču. Jedino mogu da predlože fakultetima da preispitaju školarine.
Nemanja Petrović, predsednik Studentskog parlamenta BU, smatra da su fakulteti, ipak, bezrazložno povećali školarine. Kako kaže, Pravni fakultet je doneo odluku, pošto je podigao školarine za 25 hiljada, da svojim studentima obezbedi besplatne knjige i pravo na besplatno prijavljivanje ispita (jedan ispit tri puta za redom, a četvrti put se plaća).
– Sa Arhitektonskog fakulteta smo dobili samo dopis u kome stoji da oni školarinu od 240.000 dinara nisu povećali u odnosu na prošlu godinu. Ali zato smatraju da nije ni neophodno da daju specifikaciju troškova – kaže Petrović za ,,Blic nedelje“ i dodaje da su neki fakulteti školarine povećali u skladu sa predlogom Senata BU, dok su ostali sa njima preterali.
Naš sagovornik ističe da ne moraju svi fakulteti da smanje školarine, ali treba naći benefit u tome, poput besplatnih knjiga, prijava ispita i ostalih nastavnih materijala, kao što je to urađeno na FON-u još pre nekoliko godina.
– Na nekim fakultetima je povećana školarina čak za 30 odsto, a za uzvrat studenti ne dobijaju ništa – kaže Petrović i dodaje da se nada da će fakulteti još jednom preispitati školarine i eventualno ih smanjiti, jer će u protivnom studenti i ove godine krenuti u štrajk.

*Cene su u dinarima, a povećanje se odnosi na 2007.