[ rečnik ]

0
SHARE
Politika za mlade / omladinska politika – predstavlja skup načela, vrednosti, stavova, ciljeva i akcija u svrhu poboljšanja kvalitete života mladih. Nosioci politike za mlade mogu biti vlasti, javne institucije, nevladine organizacije, organizacije mladih…Kreiranje omladinske politike se često vidi kao izraz sistemske brige za mlade. Na nivou lokalne zajednice i na nacionalnom nivou ono nosi brojne prednosti kao što su: ciljano rešavanje potreba i problema mladih, priprema mladih da budu odgovorni građani, jer zadovoljni i dobro obrazovani građani donose napredak društvu u kome žive, i druge. Omladinsku politiku uglavnom zajedno kreiraju zakonodavna i izvršna vlast, stručnjaci iz raznih oblasti, aktivni mladi iz organizacija, podmladaka političkih stranaka, đačkih parlamenata, studentskih udruženja, neformalnih grupa, kao i uspešni pojedinci.

Nacionalna strategija za mlade  – dokument nacionalne politike prema mladima,  koji definiše odnos društva prema mladima

Lokalni akcioni plan za mlade  – dokument vlasti o razvoju lokalne politike za mlade; višegodišnja strategija za mlade koja može biti na pokrajinskom, gradskom ili opštinskom nivou – formuliše mere za rešavanje definisanih problema sa kojima se mladi najčešće susreću u raznim oblastima (obrazovanje, zapošljavanje, zdravlje, kultura i slobodno vreme, aktivno uključivanje mladih u društvo i izgradnja civilnog društva, volonterizam, mobilnost i informisanje mladih, ekologija, održivi razvoj i socijalna politika prema mladima).

Klub za mlade / omladinski klub – prostor otvoren za mlade,  koji nude različite sadržaje za mlade

Organizacije mladih – svi oblici samoorganiziranja mladih; uključuju podmladke političkih stranaka, udruženja mladih, udruženja za mlade, klubove za mlade, inicijative mladih, đački parlamenti, studentske organizacije, neformalne inicijative mladih, zadruge mladih

Udruženja mladih – udruženja građana/ki registrirana prema Zakonu i  koja su fokusirana u svom radu na potrebe mladih; načelna razlika od udruženja za mlade jeste to  što udruženja mladih vode mladi koji su demokratski izabrani od članstva udruženja.

Podmladak političke stranke
– subjekt koji unutar političke stranke, okuplja mlade članove te stranke; radi u skladu sa Statutom te političke stranke

Studentska udruženja – udruženja mladih koja se bave pitanjaima visokog obrazovanja

Neformalna grupa mladih – inicijative od strane dve ili više mladih osoba koje su usmerene prema određenom cilju kojim se poboljšava kvaliteta građana ( nemaju status pravnog lica)

Učenički parlament – demokratski izabrana struktura od strane učenika srednje/osnovne škole koja savetuje obrazovne institucije ( nemaju status pravnog lica)