Home [konkursi] Likovni konkurs 30 X 30

Likovni konkurs 30 X 30

79
0

 Savremena galerija Zrenjanina u saradnji sa Kulturnim centrom Zrenjanina objavljuje Likovni konkurs
Pravo učešća imaju svi profesionalni i akademski umetnici.
Dvodimenzionalni ili trodimenzionalni radovi mogu biti izvedeni u svim tehnikama uključujući i višemedijski pristup, u formatu 30×30(x30)cm. Autori konkurišu sa po dva svoja rada, ne starija od dve godine. Izložba predstavlja autorski koncept akademskog slikara mr Milutina Mićića i bazirana je na ograničavajućem formatu koji, svojim umerenim dimenzijama, može da podrži najraznovrsnije umetničke ideje. Prispele radove oceniće stručni žiri, a predviđene nagrade su organizovanje samostalne izložbe u Savremenoj galeriji Zrenjanin i učestvovanje u likovnoj koloniji Umetničke kolonije Ečka.

Radovi, zajedno sa prijavnim formularom moraju biti dostavljeni do 5. avgusta 2008. godine.

Radovi koji stignu posle utvrđenog roka neće se uzimati u obzir. Troškove slanja i preuzimanja radova snosi sam umetnik. Autori koji su radove podneli lično dužni su da svoje radove preuzmu u roku od dva meseca od zatvaranja izložbe. Ukoliko autori ne preuzmu radove u predviđenom roku organizator ne snosi dalju odgovornost za njih.

Izložba će biti održana u Galeriji umetničke kolonije Savremene galerije Zrenjanin u Ečki, i organizuje je Savremena galerija Zrenjanin u saradnji sa Kulturnim centrom Zrenjanina.

Informacije:
Savremena galerija Zrenjanin
023/561-775
galerijazr@zrlocal.net

Radove sa povratnicom slati na adresu:
Kulturni centar Zrenjanin / 30×30 /
Narodne omladine 1
23000 Zrenjanin
023/ 535 482