Home [njuz] Do vize za sedam dana

Do vize za sedam dana

69
0

 Prema informacijama Konzularnog predstavništva Grčke u Beogradu, za izdavanje vize potrebna su bar tri radna dana, a one se izdaju svakog radnog dana od 17 do 18 časova. Razgovor se zakazuje u napred na telefon 9000-777700. Troškovi razmatranja zahteva za vizu iznose 35 evra i plaćaju se prilikom podnošenja dokumentacije.

U Ambasadi Španije zahtevi za vizu mogu se predati svakog radnog dana od 9.30 do 13.30 časova, a pre predaje zahteva neophodno je zakazati razgovor preko kol centra na telefon 0800-125-125. Građani moraju lično da podnesu zahtev, kao i da lično podignu vizu. Cena takse za vizu plaća se dinarima i iznosi 2.660 dinara. Uobičajeni rok za izdavanje pojedinačnih viza je tri radna dana.

Za francusku vizu potrebno je da se zakaže razgovor bar nekoliko nedelja pre samog putovanja, a razgovor se zakazuje preko kol centra 080-123-124, svakog radnog dana od 7 do 14 časova. Viza se plaća 35 evra a besplatna je za decu do šest godina.

Prema informacijama bugarskog konzulata, rok za izdavanje vize je sedam radnih dana, a zahtev se podnosi minimum deset dana pre putovanja. Viza za putovanje u Bugarsku je besplatna, a neće se izdavati kolektivne vize. Telefon konzulata u Beogradu je 3446-443, a u Nišu 516-800.

Građani koji se ovog leta odluče da otputuju na Maltu, svoje zahteve za vizu treba da podnesu preko odgovarajuće turističke agencije, pošto u Srbiji ne postoji diplomatsko predstavništvo Malte. Zahtev je potrebno podneti 15 dana unapred, a viza se dobija na aerodromu, a košta 30 evra.

Za turističku vizu za Italiju treba unapred zakazati sastanak u ambasadi i to putem telefona 0800-012-012 od 7 do 15 časova svakog radnog dana. Za razmatranje podnetog zahteva treba platiti 35 evra.

Izvor:Blic