Home [treninzi] NEPC Ljetna škola „Povezivanje istraživanja u obrazovanju sa zagovaranjem i praktičnim radom“

NEPC Ljetna škola „Povezivanje istraživanja u obrazovanju sa zagovaranjem i praktičnim radom“

156
0

 Mreža centara za obrazovnu politiku (Network of Education Policy Centers-NEPC)
Ljetna škola „Povezivanje istraživanja u obrazovanju sa zagovaranjem i praktičnim radom“
21.-25. juli 2008.
Logarska dolina, Slovenija
Mreža centara za obrazovnu politiku (NEPC) je mreža vodećih centara iz ove oblasti. NEPC je globalni sudionik sa lokalnim i regionalnim stručnjacima u oblasti obrazovnih politika koji unaprjeđuju vrijednosti otvorenog, demokratskog, multikulturalnog i pluralističkog društva.

Ova organizacija ima za cilj da promoviše obrazovne politike koje su fleksibilne, participativne, bazirane na činjenicama, transparentne i koje potiču vrijednosti otvorenog društva.

Udruženje proMENTE, koje se bavi socijalnim istraživanjima, kao članica NEPC mreže Vas poziva da budete učesnik NEPC ljetne škole. Ljetna škola je namijenjena svim policy makers-ima i implementatorima na lokalnom, državnom i regionalnom nivou sa područja Istočne, Jugoistočne Evrope, Centralne Azije, bivšeg Sovjetskog Saveza, Turske i Mongolije, kao i diplomcima iz obrazovnih politika širom svijeta.

Dok su principi obrazovnih politika ulazili u regiju, globalna brzina promjena u obrazovnim politikama je bila mnogo veća. Nove ekonomske i političke rasprave, proboj u metodologiji, novi modeli i varijable, nove teorije i dokazi su doveli obrazovne politike u nova područja koja nisu uvijek dobro poznata u regiji.

Dok je napredak bio u univerzitetskom sektoru, rigidnost u strukturi je usporila proces u uspostavljanju dodiplomskih programa u obrazovnoj politici internacionalne reputacije. Kombinacija ova dva izazova implicira da je ministarstvima obrazovanja, lokalnim istraživačkim institucijama i univerzitetskim učenicima potreban brz i konkretan poticaj u vidu iskustva o internacionalnim obrazovnim politikama sa dokazima i argumentacijom kako bi se bolje razumjela pitanja od lokalne važnosti.

Službeni jezik ljetne škole je engleski jezik.

Predavači:
Stephen P. Heyneman
Professor
International Education Policy
Vanderbilt University

Alexandru Crisan
Associate Professor
University of Bucharest
CEO
Education 2000+ Consulting, Ltd.

Maria Golubeva
Senior Researcher
Center for Public Policy – PROVIDUS

Cijena ljetne škole je 700 US$ (uključuje školu, smještaj i tri obroka).

Ukoliko ste zainteresovani za učešće u NEPC ljetnoj školi javite se putem maila koordinatoru Ivoni Čelebičić na ivona@promente.org ili putem telefona 033 556-865.

Više podataka o ljetnoj školi možete naći na www.promente.org/bs/summer2008