Poseta Preduzetničkom centru Obrenovac

0
SHARE

 Delegacija Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo posetila je Preduzetnički centar Obrenovac i novoosnovani Računski centar u Tehničkoj školi u Obrenovcu. Preduzetnički centar Obrenovac počeo je sa radom u januaru 2008. godine, a sastavni je deo Regionalnog centra za razvoj malih i srednjih preduzeća "Beograd" Delegacija ministarstva upoznala se sa rezultatima dosadašnjeg rada Preduzetničkog centra Obrenovac i posetila Računski centar, koji je osnovan u Tehničkoj školi u Obrenovcu, zahvaljujući donaciji norveške organizacije "Business Innovation Programs", a uz podršku Regionalnog centra. Računski centar će omogućiti učenicima Tehničke škole i Gimnazije u Obrenovcu sticanje znanja iz oblasti informatike i računarstva, a u planu je i njegovo korišćenje pri edukaciji preduzetnika.

"Mi smo puno razgovarali sa domaćim IКТ firmama, da bismo se upoznali sa njihovim problemima i mogućnostima. Jedan od velikih problema jeste nedostatak znanja iz oblasti upravljanja firmama i preduzetništva. Naše ministarstvo zato pozdravlja osnivanje Preduzetničkog centra u Obrenovcu i nada se da će preduzetnički centri biti otvoreni i u drugim gradovima Srbije", izjavila je tom prilikom ministarka dr Aleksandra Smiljanić.