Ponovo olakšice za „bolonjce“

0
SHARE

 Da bi upisali drugu godinu svi studenti koji su prvi put upisali fakultet ove školske godine moraće da ostvare minimalno 43 ESP boda (evropski sistem ocenjivanja). Kriterijumi za upis „bolonjaca“ biće niži naredne dve godine, s tim što će se donja bodovna granica postepeno povećavati. Tako bi generacija 2010/11. godine bila prva koja bi morala da ispuni trenutno važeći zakonski uslov – 60 ESP bodova.

Ovo je, za sada, samo predlog Radne grupe za definisanje uslova upisa u narednu godinu studija Univerziteta u Beogradu. Međutim, Senat Univerziteta u Beogradu juče nije raspravljao o ovom predlogu jer su se tome usprotivili studentski predstavnici. Studenti, kako kažu, još nisu usaglasili stav prema ponuđenim uslovima za upis.
– Složili smo se da treba naći neko kompromisno rešenje za naredne dve godine – rekao je juče Branko Medojević, prorektor za finansije na BU.
U prošloj školskoj godini svim studentima prve godine dozvoljeno je da upišu drugu godinu na teret budžeta ako im je nedostajalo minimalno 23 ESP boda (sa minimalno 37 umesto 60 ESP bodova). Radna grupa predlaže da tih 23 ESP bodova akademci mogu da raspodele kroz sve godine studija. To znači da bi studenti koji su preneli 23 boda u drugu godinu morali da do kraja studija ostvaruju svih 60 bodova na svakoj godini ili u suprotnom gube budžet. S tim, stoji u izveštaju radne grupe, što bi generaciji upisanoj 2006/07 (koja je sada na drugoj godini) trebalo dodati još šest ESP bodova koje mogu da prenesu u treću godinu, zato što nije bila upoznata sa predloženim uslovima.
– To je samo predlog o kojem se studenti još nisu izjasnili. Fakulteti moraju prvo reformisati studijske programe. Bez toga je sva ova priča o bodovima potpuno besmislena – kaže Goran Minić iz Saveza studenata Beograda.
Senat Univerziteta u Beogradu usvojio je juče predloge fakulteta za upisne kvote za školsku 2008/09. godinu. Predloženo je da se u narednoj godini na Univerzitet u Beogradu upiše ukupno 15. 393 studenat, od toga na budžetu ima mesta za – 9.068, dok bi studije plaćalo 6.325 akademaca.
Upisna kvota predviđa da se sledeće godine upiše 600 studenata manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj predlog broja budžetskih i samofinansirajućih studenata moraće da potvrdi Vlada Srbije.

 

 

Izvor:Blic