Home [konkursi] Konkurs za kratke filmove – „Život, aktivnosti i dostignuća osoba sa invaliditetom“

Konkurs za kratke filmove – „Život, aktivnosti i dostignuća osoba sa invaliditetom“

60
0

 Novosadsko udruženje studenata sa invaliditetom u saradnji sa Kulturnim centrom iz Novog Sada,
raspisuje konkurs za kratke filmove na temu: „Život, aktivnosti i dostignuća osoba sa invaliditetom"Konkurs je otvoren za sve zainteresovane.

Odabrani filmovi biće prikazani u okviru Filmske manifestacije »Uhvati sa mnom ovaj dan!« i na Festivalu evropskog dokumentarnog i nezavisnog filma Euro-In u Novom Sadu. Najbolji filmovi biće nagrađeni plaketama.

U okviru Filmske manifestacije „Uhvati sa mnom ovaj dan!" pored projekcije filmova, organizuju se tribine, radionice, izložbe fotografija, perfomansi i slično, sa ciljem:
– informisanja javnosti o životu, aktivnostima i dostignućima osoba sa invaliditetom
– prepoznavanju sopstvenog identiteta i potencijala
– boljeg razumevanja i prihvatanja različitosti
-uticaja na medije radi adekvatnijeg praćenja aktivnosti i kulturnih dešavanja u kojima učestvuju osobe sa invaliditetom.

 

Uslovi konkursa:
Da bi ušli u selekciju filmovi moraju odgovoriti na zadatu temu i moraju ispunjavati uslove konkursa.

Posebni uslovi:
Dužina trajanja filmova: min. 10 min, max. 35 minuta.
Format filmova: DiVX ili DVD.
Filmovi moraju imati titl na srpskom jeziku.

Uz radove obavezno dostavite sledeće podatke:
– ime i prezime, godina i mesto rođenja autora/ke filma
– kratka biografija autora/ke filma
– zanimanje (ukoliko ste učenik/ca ili student/kinja molimo napišite koje škole / fakulteta)
– mesto boravka i kontakt (telefon i e-mail)
– komentar / izjavu / prateći tekst /

Radove mozete doneti u Novosadsko udruženje studenata sa invaliditetom,
radnim danom od 9-13h ili poslati poštom (na DVD-u, CD-u) sa naznakom „za konkurs".

Adresa:
Novosadsko udruženje studenata sa invaliditetom
ZA KONKURS
Trg D. Obradovića 1 (Pravni fakultet)
21000 Novi Sad, Srbija

 ljcumura@yahoo.com