Home [konkursi] Konkurs za specijalizaciju u oblasti kulturnog menadžmenta

Konkurs za specijalizaciju u oblasti kulturnog menadžmenta

56
0

 Stipendisti će (u trajanju od 13 meseci) od oktobra 2008. godine preuzeti obavezu da kroz originalne i inovativne projekte predstave kulturnu raznovrsnost zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope a naročito mladu umetničku i kulturnu scenu zemalja iz kojih dolaze. Pružiće im se prilika da rade u kulturnim institucijama širom Nemačke (osim Berlina), koje imaju iskustva u međunarodnoj saradnji u oblasti kulture i umetnosti i koje žele da prodube svoje kontakte sa zemljama srednje, istočne i jugoistočne Evrope.

 Sastavni deo programa je i edukacija u oblasti projektnog menadžmenta, timskog rada, funraising-a, rada sa javnošću i medijima, kao i kulturnog marketinga.

Za učešće u programu biće izabrani mladi menadžeri u kulturi čije su životne preokupacije vezane
za centralnu, istočnu i jugoistočnu Evropu i koji poseduju sledeće kvalifikacije:

– Projektno ili radno iskustvo u menadžmentu u kulturi
– Kontake sa mladom umetničkom i kulturnom scenom svojih zemalja
– Dobro poznavanje nemačkog jezika
– Iznad prosečno zalaganje u radu i samostalnost

http://www.moe-kulturmanager.de

Rok za konkurisanje:
31-03-2008