Home [treninzi] Škola originalne ručne štampe „Orfelin“ – Etnografski muzej u Beogradu

Škola originalne ručne štampe „Orfelin“ – Etnografski muzej u Beogradu

161
0

 ETNOGRAFSKI MUZEJ U BEOGRADU Umetničko zanatska radionica MANAKOVA KUĆA „Orfelin“ ŠKOLA ORIGINALNE RUČNE ŠTAMPE
škola klasičnih grafičkih tehnika. Vizija – Živimo u veku globalizacije, kompjuterske grafike i drugih novih tehnologija. Osim zadovoljstva zbog tehnološkog napretka, moramo biti svesni i toga da plaćamo danak tekovinama modernog doba. Potreba i amanet našeg doba je svakako i OČUVANJE TRADICIJE.

Grafika – i zanat i umetnost?

Grafika je sposobnost da se pomoću grafičkog alata oblikuju na nekoj podlozi-matrici crtež ili slika. Pomoću matrice i prese vrši se OTISKIVANJE grafičkih listova. Grafičar je crtač koji u svom stvaralačkom procesu MISLI i OSEĆA u bakru, kamenu, drvetu… Pitanje grafičkog TALENTA je duga i intimna veza grafičara sa svojim materijalom. Grafički list (otisak) nastaje iz osećaja i ruku grafičara, isto kao originalni, izvorni crtež iz ruku crtača.

Misija

Kao motiv pri izradi skica, po kojima će se pripremati matrica i štampati grafički listovi (otisci), polaznici će koristiti eksponate iz zbirki Manakove kuće i Etnografskog muzeja. Tako će IZLOŽBA GRAFIKA polaznika škole ORFELIN (u galeriji Manakove kuće), na kraju izučavanja klasičnih grafičkih tehnika, biti tematski vezana za našu kulturnu baštinu. Povezujući tradiciju, individualnost i talenat, škola nastavlja svoju MISIJU, formirajući tokom vremena ZBIRKU unikatnih otisaka štampanih u malim serijama. Na ovaj način otvaraju se mogućnosti razmene i gostovanja zbirke originalne ručne štampe škole „Orfelin“ i u drugim muzejima u zemlji i inostranstvu.

Program rada

U okviru Manakove kuće PRVI PUT se organizuje škola originalne ručne štampe, u kojoj se izučavaju klasične grafičke tehnike. Škola „Orfelin“ jedinstvena je i JEDINA škola ovakvog sadržaja u Beogradu. Školu vode akademski obrazovani umetnici, a studijski program prilagođen je vremenu trajanja škole i osobenostima polaznika. Škola „Orfelin“ počinje sa radom u aprilu i završava se izložbom polaznika u martu sledeće godine. Nastava se ne održava tokom juna, jula, avgusta i januara.

Program obuhvata izučavanje 7 klasičnih grafičkih tehnika:

APRIL: linorez (crno-beli).
MAJ: linorez (u boji).
JUN: linorez (u boji).
SEPTEMBAR: linogravura.
OKTOBAR: suva igla.
NOVEMBAR: bakropis.
DECEMBAR: akvatinta.
FEBRUAR: meka prevlaka.

Tokom MARTA: priprema kataloga izložbe, završna izložba.

Škola traje 8 meseci, a časovi se održavaju jednom nedeljno, SUBOTOM od 11 do 15 časova (16 sati mesečno), u prostorijama Manakove kuće, u ulici Gavrila Principa broj 5. Po završetku škole, na izložbi će biti dodeljene DIPLOME škole „Orfelin“, koje izdaje Etnografski muzej, kao i nagrada najuspešnijem polazniku. Nagrada obuhvata jednomesečno besplatno izučavanje još jedne grafičke tehnike. Polaznik može upisati i nastavu samo jedne ili više grafičkih tehnika, ali mu se u tom slučaju ne dodeljuje diploma. Grafike će se štampati u tiražu od 6 otisaka. Jedan otisak pripada zbirci Etnografskog muzeja, po jedan organizatorima škole; polaznicima pripadaju po 3 otiska, tako da nakon završetka škole dobijaju najmanje 21 otisak.

Škola obezbeđuje materijal neophodan za kvalitetnu realizaciju unikatne ručne grafike (kvalitetan papir za ručnu štampu, odgovarajuće grafičke boje za visoku i duboku štampu, bakarne i aluminijumske ploče, linoleum, grund, table za crtanje, tempere, itd.). Polaznici obezbeđuju samo lični pribor za crtanje i slikanje: olovke, četke, itd.

Cena školarine iznosi 6.400 dinara mesečno , uz mogućnost plaćanja u dve rate.

Školu originalne ručne štampe „Orfelin“ vode:

GORDANA PETROVIĆ, vanredni profesor grafike na Fakultetu
primenjenih umetnosti u Beogradu i etnolog

NATAŠA BRKIĆ, akademski slikar, organizator likovnog programa
Galerije SKC Novi Beograd.
Kontakti: 064/ 190 3887; 064/ 177 2788;
http://www.etnomuzej.co.yu; manak@yubc.net__

Studentski kulturni centar
Kralja Milana 48
11000 Beograd
SKC marketing
Mina Kalezic i Jelena Dakic
011/360-20-36