Home [treninzi] Program mirovnog obrazovanja – CNA Trening iz izgradnje mira

Program mirovnog obrazovanja – CNA Trening iz izgradnje mira

49
0

 Centar za nenasilnu akciju (CNA) organizuje naredni, 29. po redu, Trening iz izgradnje mira.
Radi se o osnovnom programu mirovnog obrazovanja koji je namenjen ljudima iz regiona bivše Jugoslavije (Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Makedonije) čime se želi podvući važnost prekogranične saradnje i poticati procesi razgradnje predrasuda i izgradnje međusobnog poverenja. Osnovna postavka na kojoj je zasnovan celokupan koncept treninga jeste insistiranje na izraženoj ličnoj motivaciji za rad koji nije fokusiran na sticanje veština i iznalaženja „magičnih rešenja“ čijom primenom ćemo jednostavno rešiti postojeće probleme u društvu, već na intenzivan rad na sopstvenim stavovima, razmišljanjima i ponašanjima u situacijama, procesima i pitanjima relevantnim za polje izgradnje mira.

CNA trening iz izgradnje mira nudi:
– razvijanje senzibiliteta za različite forme nasilja i diskriminacije
– razvijanje senzibiliteta za mehanizme i dinamiku nastajanja sukoba
– otvaranje ključnih pitanja vezanih za polje suočavanja sa prošlošću
– osnaživanje učesnika/ca da teže modelu aktivnih građana/ki koji su svesni/e svoje odgovornosti za društvo u kome žive
– inspiraciju i moguće ideje (nikako recepte i modele) kako se sve može delovati u društvu

Teme koje se obrađuju na treningu su: nasilje, razumevanje sukoba, suočavanje sa prošlošću, izgradnja mira, nenasilna akcija, kreativna razrada konflikta, rodne uloge/ponašanja, identitet i nacionalni identitet, različitosti, diskriminacija itd. Program je otvoren i fleksibilan, koncipiran tako da prati potrebe, mogućnosti i motivacije grupe učesnika/ca, što znači da postoji šansa da se obrade i neke druge teme, odnosno da poneka od ovde navedenih ne bude obrađena usled nedostatka potrebe, volje, spremnosti da se na njoj radi.

Radni jezik treninga je bosanski/hrvatski/srpski.

Koga pozivamo na prijavljivanje za trening?
Program je otvoren za sve ljude koji rade ili su aktivni u: političkim partijama, medijima, školskim i obrazovnim ustanovama, nevladinim organizacijama (posebno onima čije je glavno polje delovanja suočavanje sa prošlošću, izgradnja mira, promocija i zaštita ljudskih prava), udruženjima veterana rata, udruženjima porodica nestalih itd. Program je takođe otvoren i za pojedince/ke koji nisu članovi/ice niti jedne organizacije ili ustanove, a imaju izraženu želju, motivaciju i mogućnost da deluju na polju izgradnje mira u sredini u kojoj žive.

Preduslovi za učešće:
– starost iznad 21 godine
– interes za rad na navedenim temama
– spremnost da se svih 10 dana posvetite treningu (pošto su radionice na treningu vezane jedna za drugu, važno je prisustvo od prvog do poslednjeg bloka treninga. Ukoliko unapred znate da nećete biti u mogućnosti da prisustvovujete svih dana koji su predviđeni za rad, molimo vas da se ovog puta ne prijavljujete za Trening.
– kvalitetno popunjen priloženi upitnik (što bi značilo da mu posvetite neko vreme i potrudite se da odgovorite na pitanja, posebno pitanje motivacije)

Metode koje se koriste na CNA treningu su aktivnog i participativnog “radioničarskog” karaktera što podrazumeva otvoren prostor za disusije, rad u malim grupama, igre uloga, iskustvene vežbe itd. Ovakav metodološki pristup pretpostavlja spremnost učesnika/ca da iznose različita mišljanja i stavove, te da iz te razmene uče i obogaćuju svoja viđenja različitih stvari. Trenerski tim nije u ulozi predavača/ica, već voditelja/ica radionica sa specifičnom odgovornošću za postavljanje okvira radionice, dok je odgovornost za sam sadržaj podjednako i na učesnicima/ama i na članovima/cama trenerskog tima.

Metode korištene u radionicama teže učenju kroz iskustvo, one zahtevaju temeljit angažman učesnika/ca na intelektualnom i emocionalnom planu.

Molimo vas da imate u vidu da Program može biti dosta emotivno i fizički zahtevan, te da on nije prilika za odmor.

Tehničke i logističke informacije:

Radna satnica:
9:30 – 13:00 Prepodnevna radionica
13:00 – 16:30 Pauza za ručak i odmor
16:30 – 20:00 Popodnevna radionica
U okviru svake radionice postoji pauza od 20 minuta.

Princip prijavljivanja:
Ukoliko želite da učestvujete u ovom programu, molili bismo vas da popunite priloženi upitnik (koji se nalazi na poslednjoj stranici) i pošaljete nam ga najkasnije do 18. marta/ožujka 2008. godine.
emailom na adresu: cna.treninzi@nenasilje.org
ili faksom na broj: +387 33 618 748

Ukoliko u roku od dva dana ne dobijete e-mail sa potvrdom da je vaša prijava primljenja, molimo vas da nam je prosledite ponovo.
Zbog velikog broja prijava koje nam redovno stižu, nismo u mogućnosti pozvati sve zainteresovane, već moramo raditi odabir pristiglih prijava. Biće odabrano 20 prijava. O ishodu odabira obavestićemo vas najkasnije do 21. marta/ožujka 2008. godine. Molili bismo vas da priloženi upitnik iscrpno popunite jer nam je on glavni izvor u procesu odlučivanja i odabira aplikacija.

Trening će biti održan u Ulcinju, gde će za sve učesnike/ce biti obezbeđen smeštaj u dvokrevetnim sobama, sa doručkom, ručkom i večerom. Troškove hotela i puta pokriva organizator. Dodatne informacije prosledićemo vam nakon odabira prijava.

Trenerski tim broji četiri osobe i biće sastavljen od članova/ica oba CNA ureda, uz podršku naših spoljnih saradnika/ca.

Više informacija o ovom programu i radu CNA uopšte možete dobiti na našoj web stranici www.nenasilje.org

Kontakt:
Centar za nenasilnu akciju
Envera Šehovića 17, 71 000 Sarajevo
Tel: +387 33 716-695
Fax: +387 33 618-748
E-mail: cna.treninzi@nenasilje.org
www.nenasilje.org

 – attach_pozivi_konkursi_3067_1.doc (46 KB)